Beschikbaarheidswijzer
Zaanstreek-Waterland
Selecteer kenmerk(en)

kenmerken
0-4 jaar
5-12 jaar
13-16 jaar
17-18 jaar
18-23 jaar
Hoogbegaafd
Gemiddeld
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB
Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek
Adoptie
Angst, dwang en stemmingsstoornissen
Autismespectrumstoornis - ASS
Automutilatie
Depressie
Eerwraak
Eetproblematiek
Faalangst
Foetaal Alcohol Syndroom - FAS
Forensisch
Gedragsproblemen
Gender problematiek
Gezinshuis
Hechting problematiek
Hoog sensitiviteit
Huiselijk geweld-kindermishandeling
Huwelijksdwang
Interculturele en migratie problematiek
Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV
Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO
Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP
Lichamelijke beperking
Meervoudige beperking
Misofonie
Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH
Opvoedingsvraagstukken
Persoonlijkheids problematiek
Pleegzorg
Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS
Psycho-sociale problematiek
Radicalisering
Rouw problematiek
Scheiding, gezag en omgang problematiek
Seksueel geweld
Seksuele ontwikkeling problematiek
SuÔcide
Systeem-Gezin gebonden problematiek
Taalontwikkelstoornis - TOS
Thuiszitters
Trauma
Verslavingsproblematiek
Zwangerschap - ongepland ouder worden
Dyslexie
Handelings gerichte diagnostiek
IQ
Neuropsychologisch onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Psychiatrisch onderzoek
Psychologisch onderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek
Arabisch
Aziatisch
Engels
Hebreeuws
OekraÔens
Pools
Russisch
Spaans
Turks
Op locatie aanbieder
Bij cliŽnt thuis
Op school
Afspraken mogelijk in de avond
Afspraken mogelijk in het weekend
Ook in de weekenden bereikbaar


XINTER-PSY B.V.
Zoekwoorden

25-07-2024
INTER-PSY B.V.
Purmerend
Psygro biedt in Purmerend diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek aan kinderen en jeugd van 6 t/m 17 jaar. Een psychisch probleem kan een grote impact hebben op het leven van uw kind en op de rest van het gezin.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
CoHond
Zoekwoorden

25-07-2024
CoHond
CoHond is gespecialiseerd in training en coaching met psychosociaal hulphonden. Wij bieden een totaalpakket van cursussen, workshops en opleidingen voor de (jeugd) hulpverlening.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Zoekwoorden

dagbehandeling, naschoolse opvang, naschoolse behandeling, deeltijd behandeling, individuele begeleiding, behandeling, schaduwbegeleiding, ontwikkelingsbegeleiding, angst, dwang, gedragsproblemen, gedragsstoornis, huiselijk geweld, trauma, muziektherapie, fysiotherapie, kinderfysiotherapie, ergotherapie, cgt, cognitieve gedragstherapie, boosheidsregulatietraining, faalangsttraining, zelfbeeld, autisme, adhd, verstandelijke beperking, Reflexintegratie therapie, si, sensorische integratietherapie, gebarentaal, psychomotorische coaching, coaching, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning, ambulante begeleiding, ambulante behandeling, logopedie, pmt, training, psycho-educatie, diagnostiek, observatie, prt, aba, zelfbeeld, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, huiswerkbegeleiding, vechtscheiding, vechtscheidingsproblematiek, sociale vaardigheidstraining, therapie, speltherapie, kindercoaching

24-07-2024
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Landsmeer
Nova is een gespecialiseerd behandelcentrum voor alle kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen die hulp nodig hebben, met ťn zonder beperking. Wij bieden zorg op maat en kijken naar wat ťcht nodig is. Ons aanbod is breed en wordt op maat samengesteld (op locatie, in de thuissituatie of op school).
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Gripzorg
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

24-07-2024
Gripzorg
Alkmaar
Grip is gespecialiseerd in het ondersteunen van jongeren met een residentiŽle achtergrond, delinquent gedrag, het vermoeden of de verwachting van dat gedrag.
Forensisch, Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Praktijk Ezra
Zoekwoorden

Psychologische hulpverlening en coaching

23-07-2024
Praktijk Ezra
Zaandam
Praktijk Ezra biedt christelijke jeugd en opvoedhulp hulp aan kinderen, tieners en ouders op de locatie en bij gezinnen thuis, aan de hand van methoden en technieken die gebruikt worden in de reguliere jeugd- en opvoedhulpverlening. Zoals Cognitieve gedragstherapie en Videohome training.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Jij & Co Zorg coŲperatie U.A.
Zoekwoorden

specialistisch ambulante hulpverlening, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

23-07-2024
Jij & Co Zorg coŲperatie U.A.
Amstelveen
Jij&Co is een jeugdzorgcoŲperatie, waar de client zelf de professional kiest met wie er samengewerkt wordt en deze direct kan starten met de samenwerking met het gezin en/of de jeugdige.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Cumulus Home B.V.
Zoekwoorden

Bevorderen zelfredzaamheid, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

23-07-2024
Cumulus Home B.V.
Amsterdam
Cumulus Home biedt professionele hulp aan volwassenen, ouderen en jongeren. Onze hulp is gebaseerd op een breed scala aan begeleiding en behandeling, passend bij de aard van het probleem. Speerpunt is hierbij veelal het interculturele aspect van onze zorgverlening.
Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Stichting Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

23-07-2024
Stichting Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt ambulante ondersteuning aan gezinnen en/ of ondersteuning aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
Autismespectrumstoornis - ASS, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Papilio Trainingen
Zoekwoorden

23-07-2024
Papilio Trainingen
Diemen
Papilio is voor Jeugd en hun gezin/omgeving. Indien gewenst wordt school ook bij de begeleiding betrokken. We werken met een klein team in de Regio. Specialisme is o.a. Hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek, gezinsdynamiek, ASS, AD(H)D, TOS, hooggevoeligheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
Terminal 18 B.V.
Zoekwoorden

ambulante jeugdhulp en ambulante GGZ voor jongeren, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

23-07-2024
Terminal 18 B.V.
Amsterdam
Terminal 18 is een organisatie voor jeugdhulp en GGZ. De afgelopen jaren hebben wij veel landelijke kennis opgedaan in jeugdhulp, GGZ en justitie. Die kennis hebben wij gebundeld in een vernieuwde aanpak voor jongeren van 12 Ė 25, die op meerdere terreinen (ernstige) problemen hebben en hulp nodig
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Forensisch, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Verslavingsproblematiek, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Ook in de weekenden bereikbaar
Voorzet Begeleiding B.V.
Zoekwoorden

Autisme, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

23-07-2024
Voorzet Begeleiding B.V.
Zaandam
Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme (ASS).
Eťn organisatie die re-integratie, jobcoaching, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens vakantie en vrije tijd biedt aan mensen met autisme
Autismespectrumstoornis - ASS, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Zoekwoorden

Hoogspecialistische GGZ, jeugd GGZ, systeembehandelingen, Multi Systeem Therapie (MST), Functional Family Therapie (FFT)

23-07-2024
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Amsterdam
De Viersprong is er voor jeugdigen met ernstige problemen in persoonlijkheid en gedrag of voor jeugdigen bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong is een hoog specialistische ggz-instelling waar jeugdigen systemisch, dus binnen het gezin, of individueel gericht behandeld worden.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Orthopedagogische Praktijk de Regenboog B.V.
Zoekwoorden

Autisme, zelfredzaamheid, later wonen

22-07-2024
Orthopedagogische Praktijk de Regenboog B.V.
Krommenie
Wij zijn een orthopedagogische praktijk met en een uiteenlopend aanbod. Wij bieden begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen met leer-en/ of gedragsproblemen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 18 jaar. Maar ook jongere kinderen zijn welkom.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Kernvisie methode
Zoekwoorden

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, thuiszitters

22-07-2024
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters
De Hoofdtrainer B.V.
Zoekwoorden

Sociale vaardigheden, agressie regulatie, omgaan met emoties, conflicthantering, delictgedrag, risicovolle vrienden, multi probleem, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, training., Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

22-07-2024
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk- West
De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies gericht op het vergroten van sociale en cognitieve vaardigheden. Wij trainen jongeren en jongvolwassenen die door een tekort aan vaardigheden vastlopen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Parnassia Groep B.V.
Zoekwoorden

Diagnostiek, CGT, DGT, Systeemtherapie, MDFT, EMDR, traumabehandeling, KOP/KVO, ouderbegeleiding, preventie.

22-07-2024
Parnassia Groep B.V.
Zaandam
Brijder Jeugd is onderdeel van de Parnassia Groep en biedt hulp aan jongeren en hun gezin met verslavingsproblemen.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder
Levťo Care B.V.
Zoekwoorden

Hulp bij ontwikkelingsachterstand, diagnostiek, schoolbegeleiding

22-07-2024
Levťo Care B.V.
Zaandam
Met Levťo Groep bieden wij integraal zorgaanbod met ontwikkelingsgerichte begeleiding vanuit CareHouse en behandeling vanuit De OpgroeiPraktijk onder ťťn dak.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Handelings gerichte diagnostiek, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Het Tij
Zoekwoorden

22-07-2024
Het Tij
Amsterdam
Psychotherapie en farmacotherapie.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
Yes We Can Clinics B.V.
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, dagbehandeling, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

22-07-2024
Yes We Can Clinics B.V.
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, SuÔcide, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder
BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam
Zoekwoorden

Traumatherapie (EMDR, traumagerichte CGT, Narratieve Exposure therapie, traumafocused speltherapie) altijd in combinatie met ouderbegeleiding. Systeemtherapie

19-07-2024
BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam
Amsterdam
Bright GGZ is een groepspraktijk gespecialiseerd in de behandeling van klachten na seksueel geweld, seksueel misbruik binnen het gezin en huiselijk geweld.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Op school
Prodeba B.V.
Zoekwoorden

Ambulante individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, autisme, psychiatrie, ontwikkeling, stoornis, ggz, jeugdzorg, begeleiding, ASS, ontwikkelingsstoornis, sociale contacten, zelfredzaamheid, ADHD, zelfstandigheid, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

19-07-2024
Prodeba B.V.
Leiden
Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek

Plek voor 5 clienten per jaar, hoogspecialistisch enkel complex icm behandeling > bel voor overleg
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
William Schrikker Stichting Gezinsvormen (WSGV)
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

19-07-2024
William Schrikker Stichting Gezinsvormen (WSGV)
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis
Koel Jeugdzorg B.V.
Zoekwoorden

Begeleiding basis & Gespecialiseerde begeleiding, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

19-07-2024
Koel Jeugdzorg B.V.
Koog aan de Zaan
Koel Jeugdzorg is een organisatie voor jeugdzorg en JGGZ, waar de cliŽnt zelf de professional kiest, met wie er samengewerkt wordt en deze direct kan starten met de samenwerking met het gezin en/of jeugdige.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Mensrijk
Zoekwoorden

AD(H)D, ASS, hoogbegaafd, moeilijk lerend, Angst, ontwikkelingsachterstand, NAH, Hechting, opvoedproblemen, diagnostiek,.

19-07-2024
Mensrijk
Amsterdam
Mensrijk is een multi-disciplinair team bestaande uit gedragsdeskundigen, therapeuten hbo niveau, kind- en jongerencoaches (sport, activiteiten, koken en muziek), oudertrainers (ACT, mindfullness, geweldloos verzet). Wij bieden individuele en groepsbehandeling.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Akwaaba Zorg
Zoekwoorden

Intensieve gezinsbegeleiding, Jeugdhulp op School, Opvoedondersteuning , Opvoed & Opgroei in twee culturen ,Hechtingsproblematiek , Gedragsproblematiek , Psycho sociale educatie

18-07-2024
Stichting Akwaaba Zorg
Amsterdam
Ons multiculturele en multidisciplinaire team verleent zorg met een warm hart. Zij houden rekening met leefwijze, taal, cultuur en religie. Hoe? Door persoonlijke aandacht. Door zorg identificeerbaar te maken. Door verschillen te respecteren en overeenkomsten te benadrukken.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Radicalisering, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Kinderpraktijk Vis
Zoekwoorden

Enkelvoudige specialistische GGZ

18-07-2024
Kinderpraktijk Vis
Amsterdam
Kinderpraktijkvis bestaat inmiddels 12.5 jaar en is uitgegroeid van een naar twee praktijken in de regio Amsterdam Noord. Wij bieden een breed aanbod aan ondersteuningsprogramma's aan jonge kinderen (12-), jongeren (12 tot 18+) en ouders.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Seksueel geweld, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Perspectief GZ B.V.
Zoekwoorden

(L)VB kinderen en jeugd, autisme, diagnostiek, Trauma behandeling Emdr, psycho-educatie, opvoedondersteuning, IAG, hechting, LVB ouder begeleiding, Speciaal onderwijs. Er is een Arts VG werkzaam. Wij werken met Profielen 6, 7 en 8 duurzaam, wegens verstandelijke beperking.

18-07-2024
Perspectief GZ B.V.
Zaandam
Perspectief GZ biedt ambulante behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. In ons multidisciplinair team werken GZ psychologen, arts VG, psychiater, gedragsdeskundigen, pedagogisch hulpverleners, HBO agogen en vak-therapeuten.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Turks, Bij cliŽnt thuis, Op school
Reset & MindChange
Zoekwoorden

Integrale Specialistische Jeugdhulp, Cultuursensitieve Jeugdhulp & Opvoedingsondersteuning, Intensieve ambulante behandeling IAG, Gedragsproblemen, Negatieve jeugdervaring, Persoonlijkheidsontwikkeling, Behandeling

18-07-2024
Reset & MindChange
Amsterdam
Specialistische jeugdhulporganisatie die zich richt op het bieden van op maat gemaakte ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in diverse levenssituaties.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eerwraak, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Huwelijksdwang, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Arabisch, Aziatisch, Engels, Spaans, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Floradorpranch zorg op maat
Zoekwoorden

Zorgboerderij /Systemisch coachen /Rouwbegeleiding/ Paardencoaching

18-07-2024
Floradorpranch zorg op maat
Monnickedam
We bieden ondersteuning aan de jeugdige maar ook met het systeem
Ondersteunen vind plaats op maat dit kan individueel of in groeps-verband
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
ParnassiaGroep(Youz)
Zoekwoorden

Diagnostiek, EMDR, CGT, ACT, IMH, Systeemtherapie, Schematherapie

18-07-2024
ParnassiaGroep(Youz)
Zaandam
Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Thuiszorg Ma Vie
Zoekwoorden

Ambulante hulp, Intercultureel

18-07-2024
Thuiszorg Ma Vie
Purmerend
Ambulante begeleiding is een zorgaanbod waarbij je samen met de cliŽnt en verwijzer doelen opstelt en deze in samenspraak tot uitwerking brengt. Deze doelen kunnen zowel basale laagdrempelige te behalen resultaten zijn tot aan zware complexe problematiek waarbij juridische kaders van pas komen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis
Stiching GGZ Noord-Holland-Noord
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
Stiching GGZ Noord-Holland-Noord
Heerhugowaard
GGZ NHN Jeugd & gezin is de specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid, crisisgevoeligheid of moeilijk te begrijpen gedrag kunnen bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek, intensieve ambulante en (dag)klinische behandeling en voor crisisopname.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
WIJS, praktijk
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
WIJS, praktijk
5-12 jaar, Op locatie aanbieder
Kinderpsychologenpraktijk Marijke Amsterdam
Zoekwoorden

traumabehandeling, gedragstherapie, autisme- en ADHD-begeleiding, gezinstherapie, creatieve therapie

18-07-2024
Kinderpsychologenpraktijk Marijke Amsterdam
Amsterdam
Psychologische hulp en creatieve therapie aan kinderen, jongeren en hun ouders bij de Kinderpraktijk Marijke op de locaties: Amsterdam-Centrum en Amstelveen. Ook kinderen uit Zaanstreek en Waterland zijn welkom!!
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Seksueel geweld, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Multi Plus Zorg B.V.
Zoekwoorden

LVB, Forensisch, Gedragsproblemen, Multi-problematiek, Lichte psychiatrie, Delinquent gedrag, Zelfredzaamheid, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
Multi Plus Zorg B.V.
Amsterdam
Multi Plus Zorg is opgericht in 2010 en biedt moeilijk bereikbare jongeren en (jong)volwassenen met een lichtverstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en/of delinquent gedrag ambulante zorg en/of verblijf, met als doel onze (jong)volwassenen weer zelfredzaam te maken.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Praktijk 4You
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
Praktijk 4You
Purmerend
Begeleiding van:
-ouders met het jonge kind (baby/peuter),
-kinderen en jongeren
-ouderbegeleiding
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Actief&Advies
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
Actief&Advies
Amsterdam
Actief & Advies biedt jeugdhulp aan kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar oud. Wij bieden de volgende segmenten:
gezinsbegeleiding, jongerenbegeleiding, begeleide omgang, bemiddeling conflictscheiding ouders.
Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Unite Multizorg
Zoekwoorden

Beschermd verblijf-Begeleid wonen-Begeleid thuis-Forensische zorg-Ambulante begeleiding-Dagbesteding

18-07-2024
Stichting Unite Multizorg
Amsterdam
Unite Multizorg is een zorginstelling voor jongeren en jongvolwassenen. Wij bieden ambulante begeleiding en begeleid wonen en beschermd wonen voor jeugdigen en jong volwassenen. Wij bieden begeleiding op maat en helpen je bij het vergroten van de zelfredzaamheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Zigzag verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
Zigzag verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg
Zaandam
Zigzag is een gespecialiseerde dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking.
0-4 jaar, 5-12 jaar, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Kinderpraktijk Amsterdam B.V.
Zoekwoorden

Angst, somberheid, autisme, gedragsproblemen

18-07-2024
Kinderpraktijk Amsterdam B.V.
Amsterdam
Kinderpraktijk Amsterdam is een psychologenpraktijk voor kinderen, jeugdigen en ouders met twee locaties.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Edulife Jeugd
Zoekwoorden

Weekendopvang, na schoolse begeleiding, school uitvallers, autisme, ASS, ADHD, Prikkelverwerking, individuele begeleiding, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-07-2024
Edulife Jeugd
Purmerend
Het team van Edulife Jeugd zet zich dagelijks in voor jongeren met een stoornis in het autisme spectrum en/of een andere beperking. Edulife Jeugd verzorgt logeerweekenden en begeleiding na school, met gepassioneerde begeleiders.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Opvoedingsvraagstukken, Taalontwikkelstoornis - TOS, Op locatie aanbieder, Op school, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
De Coach in Huis
Zoekwoorden

Opvoedproblemen, Verlies- en rouwverwerking, Complex trauma, Complexe scheiding, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
De Coach in Huis
De Coach In Huis komt bij het gezin thuis. Zonder er omheen te draaien vertel ik aan gezinsleden wat ik zie en hoor, zowel wat goed gaat als wat niet werkt. Daarbij wordt gelachen en gehuild ook. Ik houd het gezin een spiegel voor waarmee ze tot inzichten komen en een beter werkende gezinsdynamiek.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Bij cliŽnt thuis
Stichting Pluryn Groep
Zoekwoorden

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Stichting Pluryn Groep
Nijmegen
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Kids Support Volendam
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Kids Support Volendam
Volendam
logeeropvang en dagbesteding
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit
Opdidakt B.V.
Zoekwoorden

Dyslexie Dyscalculie, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Opdidakt B.V.
HEEMSTEDE
Opdidakt biedt in de regio Zaanstreek-Waterland diagnostiek en behandeling bij Ernstige Dyslexie.
5-12 jaar, Dyslexie, Op locatie aanbieder, Op school
Mentaal Beter Cure B.V.
Zoekwoorden

17-07-2024
Mentaal Beter Cure B.V.
AMSTERDAM
Onze professionals, psychologen en psychiaters bieden de beste zorg voor mentale problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Wij helpen mensen met lichte tot matige klachten, zoals depressie, angst, trauma en matige persoonlijkheidsstoornissen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Together Psychologie
Zoekwoorden

Diagnostiek en behandeling, Kind & Jeugd, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Together Psychologie
Koog aan de Zaan
Together Psychologie biedt onderzoek en/of behandeling voor kinderen en jongeren met lichte tot matige problematiek. Veel voorkomende hulpvragen: AD(H)D, ASS (handelingsgericht), hoogbegaafdheid, (faal)angst/stemming/stress, emotieregulatie, executieve functies, welbevinden en zelfbeeld.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Thuiszitters, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Buro Bikkel
Zoekwoorden

Remedial teaching, weerbaarheidstraining

17-07-2024
Buro Bikkel
Amsterdam
Ouders kunnen met uiteenlopende vraagstukken bij Buro Bikkel terecht. Van advies in de dagelijkse opvoeding, intelligentieonderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek tot Remedial Teaching voor bijvoorbeeld hulp bij rekenen, lezen en spelling.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Op school
Psychotherapiepraktijk Mirjam Jonkers
Zoekwoorden

Hechtingsproblematiek, angsten, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Psychotherapiepraktijk Mirjam Jonkers
Amsterdam
Een kleine praktijk, gevestigd in de Maris groepspraktijk. Problematiek: angsten, somberheid, hechting, psychotrauma (enkelvoudig en complex), zelfbeeldproblematiek, sociaal emotionele problemen
Trauma, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie UA
Zoekwoorden

Cultuursensitieve zorg voor kind en jeugdigen - Systemische diagnose en behandeling - Behandeling van kinderen binnen hun gezinssysteem

17-07-2024
Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie UA
Amsterdam
Kenmerkend aan het ETT is een behandelwijze die ruimte biedt aan sociale en culturele diversiteit (waaronder diversiteit in gender, religie, spiritualiteit en seksualiteit). Alle behandelaren zijn systemisch en transcultureel opgeleid en werkzaam vanuit verschillende disciplines.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Engels, Op locatie aanbieder
De Beeldend Therapeut
Zoekwoorden

vaktherapie, schematherapie, systeemtherapie, jongeren, jeugd, gezinnen, systeem, communicatie, positieve psychologie, vrijblijvende kennismaking

17-07-2024
De Beeldend Therapeut
Purmerend
vaktherapie - ervaringsgerichte therapie
schematherapie - begrijpen, leren omgaan & veranderen van gedrag
systeemtherapie - gedrag in de verschillende dynamiek en rollen binnen een gezin

13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder
BeActive B.V.
Zoekwoorden

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
BeActive B.V.
Rotterdam
BeActive organiseert al meer dan 15 jaar weekend- en vakantieopvang voor kinderen/ jongeren van 5 t/m 18 jaar met een begeleidingsbehoefte en een indicatie. Met uitzondering van een klein aantal jongvolwassenen, bijv. vanuit de verlengde jeugdzorg, kan de uiteindelijke leeftijd oplopen tot 23 jaar
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Praktijk Zonnepad
Zoekwoorden

Kinderen en jongeren, volwassenen

17-07-2024
Praktijk Zonnepad
Monnickendam
Praktijk Zonnepad biedt al meer dan 15 jaar ambulante hulp om het functioneren van u en uw kind te verbeteren. Dat is altijd maatwerk. Ouders zijn in onze visie net zo belangrijk als kinderen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Misofonie, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Spaans, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Hersencentrum B.V.
Zoekwoorden

EMDR, Diagnostiek Trauma behandeling Psychische klachten, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Hersencentrum B.V.
Purmerend
Hersencentrum is sinds 2005 een praktijk waarin het psychisch welzijn vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons terecht binnen de basis-ggz (bGGZ) en de specialistische ggz (sGGZ).
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Wij zijn BROER! GGZ, Stichting
Zoekwoorden

17-07-2024
Wij zijn BROER! GGZ, Stichting
Alkmaar
Wij zijn BROER! is er voor alle jongeren tussen de 13-23 jaar met psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. We kijken niet naar wat iemand doet, maar waarom en gaan uit van de kwaliteiten die elke jongere heeft. Gebaseerd op herkenning, samenwerking en veiligheid.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder
iHub familiezorg (voorheen Altra, Opvoedpoli & Horizon)
Zoekwoorden

Ambulante spoedhulp (ASH), Families First (FF), Ouderschap Blijft (OBL; scheidingshulp), Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG), Hechting (NIKA), Geweldloos verzet/verbindend gezag, Handelingsgerichte diagnostiek (HGD), Signs of Safety (SoS), traumabehandeling / EMDR, Kind-Oudertherapie (KOT), Team Thuiszitters, Beter passend, Altra college, ATOS/Salto, School2Care, Jonge moeders, Toptraject, systemische behandeling, Diagnostiek en individuele behandeling (autisme spectrum stoornis/ASS, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek, stemming, depressie, angst, trauma, etc.)

17-07-2024
iHub familiezorg (voorheen Altra, Opvoedpoli & Horizon)
Zaandam
Vanuit iHUB bieden we in Zaanstreek-Waterland:
- integraal team van Altra en de Opvoedpoli met jeugdhulp, specialistische jeugd-GGZ en familiepoli (18+ behandeling voor ouders)
- specialistische jeugd-GGZ voor jongeren en jongvolwassenen vanuit het team van De Care Express
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Youthcare
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding, Jeugdhulp op School, Autisme, Opvoedondersteuning, Hechtingsproblematiek, Gedragsproblematiek, Sociale angst

17-07-2024
Youthcare
Assendelft
Bij Youthcare begeleiden we kwetsbare kinderen. Bijvoorbeeld met een autismespectrumstoornis,
ADHD, depressie, sociale angsten/problemen of een combinatie daarvan. Die aandoeningen
hebben ook effect op de rest van hun gezin. Bij Youthcare dus geen vaste methodes, geen 9-tot-5-
mentaliteit.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Adagio
Zoekwoorden

17-07-2024
Adagio
Amsterdam
Adagio Amsterdam B.V. is een middel-grote psychologen praktijk gefocust op Latijnse talen voor volwassenen en kind en jeugd gevestigd in Amsterdam.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Pedagogische praktijk Zaanstad
Zoekwoorden

jeugdzorg, ADHD, ASS, leerproblemen, angsten, faalangst, onderzoek

17-07-2024
Pedagogische praktijk Zaanstad
Koog aan de Zaan
Pedagogische Praktijk Zaanstad (PPZ) is er voor kinderen en jongeren tot met 23 jaar (en hun ouders) om te ondersteunen bij problemen die ze tegen komen in hun ontwikkeling.

ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Expertisecentrum Uniek B.V.
Zoekwoorden

Diagnostiek en behandeling, basis-GGZ, dyslexie, speltherapie, EMDR, CGT, multidisciplinaire zorg.

17-07-2024
Expertisecentrum Uniek B.V.
Amsterdam
Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire jeugdzorgpraktijk, ons team van orthopedagogen en gz-psychologen werkt samen met fysiotherapeuten en logopedisten en kunnen zo alle zorg onder een dak bieden. Wij zitten op schoollocaties, maar staan ook open voor alle kinderen van buiten de school.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Kinder- en Jeugd Therapie Nancy
Zoekwoorden

Gedragsproblemen Hoog Sensitiviteit, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Kinder- en Jeugd Therapie Nancy
Westzaan
Samen met het kind of de jongere ga ik op zoek naar de aanpak die bij hem of haar past. Hierbij bepaalt het kind het tempo en de richting. Ik praat, speel en luister en laat het kind ondertussen oplossingen ontdekken; ik zet het kind in zijn eigen kracht.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Rouw problematiek, Engels, Op locatie aanbieder
KiKiT Kinder- en Jongerentherapie
Zoekwoorden

- Gedragsproblemen - Emotieregulatie problemen - Angstproblemen - Socialevaardigheidsproblemen - Problemen met communicatieve vaardigheden - Stemmingsproblemen - Problemen in de ouder-kindrelatie - Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen - Problemen met de competentiebeleving - Identiteitsproblemen - Problemen met relaties, vrienden, sociaal netwerk en vrije tijd - Problematische relatie met leeftijdsgenoten (onder andere gepest worden) - Problemen met het sociaal aanpassingsvermogen - Problemen bij scheiding ouders - Andere problemen psychosociaal functioneren

17-07-2024
KiKiT Kinder- en Jongerentherapie
Purmerend
Integratieve kindertherapie is voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. De psychosociale therapie is gericht op het onderzoeken en oplossen van onderliggende factoren van het probleem en versterken en inzetten van de eigen krachtbronnen van het kind/jongere, waardoor het zelf weer verder kan.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Op locatie aanbieder
Caroliens kindertherapie
Zoekwoorden

Autisme, Hoogbegaafdheid

17-07-2024
Caroliens kindertherapie
Zaandam
Kleinschalige praktijk waarin kinderen en hun ouders een probleem in het kind, om het kind heen, en tussen ouders en kind kunnen oplossen. Eigen verantwoordelijkheid voor het helings- of ontwikkelingsproces bij ouders en het oudere kind is een belangrijke voorwaarde voor succes.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Trauma, Op locatie aanbieder
Bureau Mars
Zoekwoorden

Ambulant, begeleiding, school, scheiding, agressie, samengestelde gezinnen, parallel ouderschap, ADHD, Autisme, verwaarlozing, opstandig, dagbesteding, schooluitval, Overige problemen gezin en opvoeding D901 Andere problemen gezin en opvoeding Kern Jeugdige en omgeving Kern Motivatieproblemen op school of werk (onder andere spijbelen) Kern Problemen in omstandigheden jeugdige Kern Problemen van jeugdige met hulpverleners of (vertegenwoordigers van) instanties Kern Overige problemen omgeving jeugdige Kern Problematische gezinscommunicatie Kern Problemen in de loyaliteit van jeugdige aan ouder Kern Problemen in de hechting van jeugdige aan ouder Kern Jeugdige weggelopen van huis Kern Jeugdige weggestuurd door ouders Kern Jeugdige slachtoffer verwaarlozing Kern Problemen die gepaard gaan met het samengaan van twee gezinnen / samengestelde gezinnen Kern Antisociaal gedrag ander gezinslid Kern Overige problemen gezin en opvoeding Kern Problemen in omstandigheden jeugd

17-07-2024
Bureau Mars
Amsterdam
Bureau Mars is een kleinschalige organisatie welke ambulante begeleiding biedt met als standplaats Purmerend. De ambulante begeleiding van Bureau Mars bestaat uit ondersteuning op maat voor jeugd en/of gezinnen die problemen ervaren op verschillende leefgebieden. www.bureaumars.nl/0682526744
ADHD-ADD, Autisme, Complex trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingszorg, Complexe scheiding, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
Therapiepraktijk de Verbeelding
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, individuele begeleiding, gedragsproblematiek, sociaal-emotionele ontwikkeling

17-07-2024
Therapiepraktijk de Verbeelding
Purmerend
Therapiepraktijk de Verbeelding is er voor kinderen ťn hun ouders die ondersteuning nodig hebben in de ontwikkeling en opvoeding. Door systemisch te werken wordt niet alleen gekeken naar het probleemgedrag wat het kind laat zien maar wordt ook samen gezocht wat het kind eigenlijk nodig heeft.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Praktijk voor integratieve kindertherapie As je me nou!
Zoekwoorden

emdr, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Praktijk voor integratieve kindertherapie As je me nou!
Purmerend
Integratieve kinder- en jongeren therapie is kortdurende therapie welke zeer is afgestemd op het kind of de jongere. N Het doel is dat het kind of de jongere op zijn eigen manier weer leert zich prettig te voelen waardoor het gedrag wat we zien veranderd.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Engels, Op locatie aanbieder
Groei & Glunder B.V.
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning

17-07-2024
Groei & Glunder B.V.
Amsterdam
Groei & Glunder helpt kinderen te groeien in hun eigen tempo.
Wij staan naast het kind, samen groei je immers sneller dan alleen. Spelenderwijs leren we stap voor stap nieuwe vaardigheden aan, gaan we het onbekende verkennen en leren we om met een grote glimlach trots op jezelf te zijn.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Trauma, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Kruiswijk Orthopedagogen Praktijk
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning , Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Kruiswijk Orthopedagogen Praktijk
Edam
Kinderpraktijk Edam, opgericht door Marja Kruiswijk, is een kleinschalige kinderpsychologie en orthopedagogiek praktijk waar betrokken, oprechte aandacht en integrale, deskundige psychologische hulp voor kinderen, jongeren, ouders en andere betrokkenen op de voorgrond staat.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Trauma, Op locatie aanbieder
BGwonen-zorg B.V.
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding, (specialistisch) Wonen & Verblijf

17-07-2024
BGwonen-zorg B.V.
Amsterdam
BGwonen biedt verantwoorde jeugdhulp aan jeugdigen en jong volwassenen in de vorm van persoonsgerichte begeleiding, verblijf en integrale ondersteuning bij hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eerwraak, Eetproblematiek, Faalangst, Foetaal Alcohol Syndroom - FAS, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Huwelijksdwang, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Basiscentrum
Zoekwoorden

Woonbegeleiding, behandeling, ambulate begeleiding, dagbesteding, sport, coaching, crisisopvang, begeleid wonen, behandeld wonen

17-07-2024
Basiscentrum
Amsterdam
Basiscentrum B.V. is een zorgaanbieder in Amsterdam en omgeving. Wij bieden ambulante- en woonbegeleiding, crisisopvang, behandeld wonen, verschillende andere vormen van behandeling en therapie, dagbesteding en (sport)coaching.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Verslavingsproblematiek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Mental Heroes B.V.
Zoekwoorden

17-07-2024
Mental Heroes B.V.
Weesp
Mental Heroes biedt (behandelingsgerichte) ambulante begeleiding aan kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen vanaf 12 tot 18jaar die vastlopen op verschillende leefgebieden.
13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting 1801
Zoekwoorden

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

17-07-2024
Stichting 1801
Hoofddorp
1801 is er ook voor kinderen en jongeren die Ė tijdelijk of langdurig Ė een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met de ouder(s) en de school onderzoeken we hoe we de leerling of student het best kunnen helpen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Op locatie aanbieder, Op school
Praktijk Irene Heim
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, dramatherapie, speltherapie, EMDR, COMET, systeemtherapie, behandeling, begeleiding, nare gebeurtenissen uit het verleden verwerken, omgaan met angst, fobieen, rouwverwerking, omgaan met de gevolgen van een echtscheiding, gepest worden, woedeaanvallen, destructief gedrag, anti sociaal gedrag, te grote sociale aanpassing, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, onzekerheid, eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek, nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tanden knarsen, snoepen, schoolziek.

17-07-2024
Praktijk Irene Heim
Beverwijk
Praktijk Irene Heim biedt excellente hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek. Onze hulpverlening is persoonlijk, veilig, laagdrempelig en op maat voor herstel en ter bevordering van de geestelijke gezondheid.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Bij Link B.V.
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Bij Link B.V.
Uitgeest
bijLINK biedt GGZ hulp op maat (diagnostiek en behandeling) aan kinderen, jongeren, gezinnen en scholen. Dit kan kortdurend zijn en langer waar/indien nodig. We zijn een kleinschalige ggz- praktijk met een enthousiast, professioneel, ervaren en multidisciplinair team.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Stichting Driestroom
Zoekwoorden

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuis (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

17-07-2024
Stichting Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, Gedragsproblemen
Jejujo-land
Zoekwoorden

Jeugdhulp met verblijf - 24-uurs opvang, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Jejujo-land
Noordbeemster
Jejujo-land biedt herstelondersteunende zorg voor jeugdigen die stagneren in hun ontwikkeling en daardoor niet meer thuis kunnen wonen. Wij bieden gespecialiseerde jeugdhulp in een therapeutische setting. Een warme en huiselijke sfeer is kenmerkend voor Jejujo-land.
Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
AlexHelpt
Zoekwoorden

Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag. Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding. Ontoereikende opvoedingsvaardigheden. ADHD en Autisme., Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
AlexHelpt
Naarden
AlexHelpt is coach en trainer voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor degene die in het dagelijkse leven wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. AlexHelpt is specialist op het gebied van autisme en ADHD en het versterken van de executieve functies.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zoekwoorden

Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ, Kindergeneeskunde

17-07-2024
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
Stichting Kindertherapeuticum Zeist biedt (para)medische, somatische en pedagogische/psychiatrische ambulante (jeugd)zorg aan kinderen van 0 - 18 jaar.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Landzijde
Zoekwoorden

jeugd, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, dagbesteding, logeerweekenden, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Landzijde
Purmerend
Stichting Landzijde kan betekenis hebben voor kinderen en jeugd door dagbesteding, logeren en verschillende vormen van onderwijs of educatie op zorgboerderijen aan te bieden. Echt werk mogen doen en samen leveren leven staan centraal. Er wordt een beroep gedaan op wat iemand goed kan.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Op locatie aanbieder
Stichting `s HeerenLoo
Zoekwoorden

17-07-2024
Stichting `s HeerenLoo
Amersfoort
Prinsenstichting
Zoekwoorden

Verstandelijke beperking, Licht verstandelijke beperking, Meervoudig Complex, Complexe gedragsproblematiek in combinatie met (l)vb, autisme, hechtingsproblematiek

17-07-2024
Prinsenstichting
Purmerend
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, middels een integraal aanbod van Verblijf, Ambulante zorg, Behandeling en Dagbesteding van 0 -100 jaar.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksuele ontwikkeling problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Op locatie aanbieder
Indaad B.V.
Zoekwoorden

17-07-2024
Indaad B.V.
Zaandam
Indaad is gespecialiseerd in ambulante begeleiding en behandeling van multiprobleemgezinnen (ouders en kinderen) en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking en meervoudige complexe problematiek.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Happy2Move
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Stichting Happy2Move
Amsterdam
Happy2Move biedt naschoolse dagbesteding aan kinderen met een beperking. Op school, tijdens studiedagen en tijdens vakanties. Samen dragen wij bij aan de ontwikkeling van uw kind. En plezier staat daarbij voorop.
Autismespectrumstoornis - ASS, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
Foornu Zorg
Zoekwoorden

17-07-2024
Foornu Zorg
Amsterdam
FoorNu is gespecialiseerd in ambulante begeleiding van multiprobleemgezinnen (ouders en kinderen) en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking en meervoudige complexe problematiek.
Wij bieden specialistische begeleiding, dagbesteding en verblijf aan.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Forensisch, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Thuiszitters, Arabisch, Engels, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Arabica Zorg
Zoekwoorden

Wmo, jeugd, cultuursensitief, multicultureel, opvoedondersteuning, intensieve gezinsbegeleiding, jeugdhulp op school, opvoedondersteuning, opvoed & opgroei in twee culturen, hechtingsproblematiek, gedragsproblematiek & psycho sociale educatie

17-07-2024
Arabica Zorg
Amsterdam
Arabica Zorg is een multiculturele zorginstelling die ambulante begeleiding biedt aan jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eerwraak, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Persoonlijkheidsonderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Arabisch, Engels, Spaans, Turks, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Sagesse Jeugdhulp
Zoekwoorden

Segment B, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Sagesse Jeugdhulp
Zaanstad
Sagesse Jeugdhulp biedt behandeling aan kinderen, adolescenten en ouders, waarbij de kracht ligt in het cultuur sensitieve zorg
Trauma, Gedragsproblemen, Interculturele en migratie problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zoekwoorden

Dyslexie, EED, Dyscalculie, Taal, Rekenen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zaandam
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Dyslexie, IQ, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Pluzorg
Zoekwoorden

jeugd, autisme, begeleiding groep, begeleiding individueel, logeren, kleinschalig, zorgboerderij

17-07-2024
Stichting Pluzorg
Nieuwe Niedorp
Logeren (voor jeugdigen), dagbesteding en individuele begeleiding bij kleinschalige zorgbedrijven
5-12 jaar, 13-16 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Thuiszitters, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Siriz
Zoekwoorden

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

17-07-2024
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
0-4 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Chinski Amsterdam en omstreken B.V.
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

16-07-2024
Chinski Amsterdam en omstreken B.V.
Purmerend
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Praktijk La Croix B.V.
Zoekwoorden

leerproblemen, leerstoornis, diagnostiek, behandeling, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, huiswerkbegeleiding,

15-07-2024
Praktijk La Croix B.V.
Amsterdam
Praktijk La Croix is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
2Learn B.V.
Zoekwoorden

ambulante jeugdhulp, gezinsondersteuning, autisme, begeleiding, adhd, school, gedragsproblemen, probleemgezinnen, jeugdhulp, jongeren, diagnostiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

15-07-2024
2Learn B.V.
Amsterdam
2LEARN is een praktijk voor specialistische, psychologische en pedagogische ambulante jeugd en gezinsondersteuning. Wij ondersteunen jongeren die thuis of op school in hun ontwikkeling vastlopen en bieden hulp aan hun gezinnen. Dit kan voor kortdurende tot hoog intensieve trajecten zijn.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Thuiszitters, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Care & Coaching
Zoekwoorden

Forensische zorg, kleinschalige verblijfzorg, Individuele begeleiding, buddycoach trajecten, persoonsgerichte aanpak, LVB, gedragsproblemen, multi-problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

15-07-2024
Stichting Care & Coaching
Amsterdam
Stichting Care & Coaching biedt kleinschalige verblijfzorg, individuele ambulante begeleiding en buddycoach trajecten aan. Wij bieden een veilige en stabiele (woon)omgeving aan waar de jeugdigen en (jong) volwassenen kunnen werken aan hun persoonlijke doelen met als doel zelfredzaam worden.
Forensisch, Gedragsproblemen, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Radicalisering, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V.
Zoekwoorden

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics, somberheid

15-07-2024
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V.
Zaandam / Purmerend
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Onderwijsversterkers (OBD Noordwest)
Zoekwoorden

Dyslexie, ED, dyscalculie, hoogbegaafdheid, meer-begaafdheid, faalangst, psycho-educatie, psychologisch onderzoek, ontwikkelingsprobleem, gedragsprobleem, leerprobleem, DSM-problematiek, schoolbegeleiding, intelligentieonderzoek , Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

15-07-2024
Onderwijsversterkers (OBD Noordwest)
Alkmaar
Onderwijsversterkers gelooft in de kracht van kinderen. Onze specialisten ondersteunen kinderen en jongeren om zich goed te ontwikkelen, binnen hun eigen mogelijkheden. Wat heeft dit kind nodig? Wat gaat goed en hoe kunnen we het kind daarin versterken?
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Praktijk Rood B.V.
Zoekwoorden

CGT, ACT, EMDR, COMET, COGMED, Leerproblemen, Dyslexie, Schematherapie, Speltherapie, Mindset training, Systeemtherapie, Ouderbegeleiding, Pyscho-educatie (ook in groepsverband) en Mindfulness

15-07-2024
Praktijk Rood B.V.
Amsterdam
Praktijk Rood biedt hulp aan kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen. We zijn gespecialiseerd in concentratieproblemen, ADHD/ADD, angsten en leerproblemen bij kinderen en jongeren. Jongvolwassenen tot en met 24 jaar kunnen bij ons terecht voor hulp.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Levvel
Zoekwoorden

12-07-2024
Stichting Levvel
Zaandam
Wij zijn Levvel, de specialisten voor jeugd en gezin. Wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Kaliber Multizorg
Zoekwoorden

11-07-2024
Kaliber Multizorg
Zaandam
13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Depressie, Eerwraak, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Lichamelijke beperking, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Thuiszitters, Verslavingsproblematiek, Arabisch, Engels, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
De Heeren van Zorg
Zoekwoorden

Ambulante jeugdhulp segment B, autisme, ASS,

11-07-2024
De Heeren van Zorg
Zaandijk
13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Autismespectrumstoornis - ASS, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
UvA Minds B.V.
Zoekwoorden

SGGZ, angst, dwang, tics, stemming, trauma, ADHD, autisme, persoonlijkheid, opvoeding, mindfulness

11-07-2024
UvA Minds B.V.
Zaandam
UvA minds is een academisch behandelcentrum dat SGGZ zorg op maat (diagnostiek en behandeling) biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders). UvA minds werkt in een multidisciplinair team en biedt o.a. zorg in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstelveen en Haarlemmermeer.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Yoep Onderwijs en Zorg B.V.
Zoekwoorden

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek, BGGZ, SGGZ, jeugd & opvoedhulp

10-07-2024
Yoep Onderwijs en Zorg B.V.
Amstelveen
YOEP levert jeugdhulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen op ťťn of meerdere gebieden in hun leven. YOEP werkt op het snijvlak van zorg en onderwijs en levert vanuit daar maatwerk. YOEP geeft advies, stelt diagnoses, behandelt en begeleidt bij psychische problemen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Lokaal 0 - Advies en training
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding, aanpassingsproblemen, opvoedondersteuning, duurzame begeleiding, gespecialiseerde begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, schooluitval, preventie, nieuwkomersproblematiek. , Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

09-07-2024
Lokaal 0 - Advies en training
Heemskerk
Lokaal 0 biedt cultuursensitieve ondersteuning aan nieuwkomers, vluchtelingen jongeren. De aanpak is gericht op jongeren met diverse etnische achtergronden (Afghaans, Eritrees, Irakees, Syrisch, Somalisch, T). De jeugdcoaches en begeleiders zijn ervaringsdeskundigen, met Afrikaanse, Arabische roots.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Trauma, Arabisch, Engels, OekraÔens, Turks, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting `t Kabouterhuis
Zoekwoorden

09-07-2024
Stichting `t Kabouterhuis
Amsterdam
Medisch Orthopedagogisch Centrum Ďt Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen (0 Ė 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar
Kleine Maatjes B.V.
Zoekwoorden

Medische kindzorg / Ontwikkelingsgerichte zorg, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

08-07-2024
Kleine Maatjes B.V.
Krommenie
Kleine Maatjes biedt specialistische kinderopvang & kinderverpleegkundige zorg aan kinderen tot 4 jaar met een verpleegkundige en/of ontwikkelingsgerichte zorgvraag
Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 0-4 jaar, Op locatie aanbieder
ZIEN in de Klas
Zoekwoorden

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

08-07-2024
ZIEN in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hťt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
5-12 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Gedragsproblemen, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Op school
Advies en Begeleidingscentr. Onderwijs AMST (ODB)
Zoekwoorden

Dyslexie, Dyscalculie, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

08-07-2024
Advies en Begeleidingscentr. Onderwijs AMST (ODB)
Amsterdam
Diagnostiek en behandeling, Dyslexie, Dyscalculie, Leerproblemen
5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder
Orthopedagogiek Praktijk Jamie Sluijs
Zoekwoorden

Jeugdhulp, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

08-07-2024
Orthopedagogiek Praktijk Jamie Sluijs
Wormerveer
Praktijk Jamie Sluijs is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk voor kinderen, jongeren en ouders. Het aanbod bestaat uit individuele begeleiding, diagnostisch beschrijvend onderzoek en advies aan ouders/scholen. De werkwijze is te omschrijven als positief, oplossingsgericht en op maat.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting De Forensische Zorgspecialisten
Zoekwoorden

Forensische zorg, Specialistische GGZ, Jeugd- en Jongvolwassenen (12-23 jaar) - Behandeling en Diagnostiek

05-07-2024
Stichting De Forensische Zorgspecialisten
Zaandam
De Waag biedt forensische behandeling op maat. De Waag werkt zowel individueel als systemisch, en evt. outreachend. We vergroten de veiligheid thuis bij gezinnen, in de leefomgeving van de jongere en in de samenleving. Behandeling richt zich op verminderen van gedragsproblemen en delictgedrag.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Turn Over B.V.
Zoekwoorden

04-07-2024
Turn Over B.V.
Alkmaar
Jeugdspecialisten op het gebied van multi problematiek zoals schooluitval, thuiszitters, aanraking met justitie, verstoord dag en nachtritme, softdrugs verslaving, gezondheid, gedragsproblemen. Sportieve groepsbehandeling, individuele trajecten. systematische ouders/gezinsbehandeling.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg regio Noordwest
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

04-07-2024
Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg regio Noordwest
Den Haag
Bij de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg werken wij vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Wij bieden zowel verblijfszorg als ambulante hulpverlening.
Trauma, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Stichting Odion
Zoekwoorden

04-07-2024
Stichting Odion
Wormer
Heb jij een lichamelijke, verstandelijke of auditieve beperking? Neem contact met ons op. Odion biedt ondersteuning bij wonen, dagbesteding werk, en ondersteuning voor het gezin. Geen vraag te gek. Zorg en ondersteuning. Thuis en buitenshuis. Afgestemd op je behoeftes.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Opvoedingsvraagstukken, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Bosman GGZ B.V.
Zoekwoorden

03-07-2024
Bosman GGZ B.V.
Amsterdam
Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren jouw talenten en helpen jou en je omgeving omgaan met dat waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie, kracht en talent zijn voor ons het uitgangspunt.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK)
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

03-07-2024
Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK)
Amsterdam
Sichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) zet zich in voor jongeren tussen de 10 en 21 jaar met een (licht)verstandelijke beperking en/of (ernstige) gedragsproblemen (cluster 3 en 4). Deze jongeren vinden zelf geen zinvolle naschoolse tijdsbesteding en zijn gevoelig voor de Ė negatieve Ė verleidingen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Jij, Ik en Wij
Zoekwoorden

03-07-2024
Jij, Ik en Wij
Edam
Praktijk Jij, Ik en Wij is een kleinschalige, professionele, maar vooral laagdrempelige praktijk welke zich richt op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan problemen bij zowel kinderen, jongeren als hun omgeving zoals ouders en school.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
NPG Jeugdwerk B.V.
Zoekwoorden

Lichaamsgerichte psychotherapie, Emotie regulatie therapie ERT, Bokstherapie, CGT, Psychosociale therapie, Psycho-educatie ASS, ADHD, Kopp/Kov ADD en voor Kopp/Kov kinderen

03-07-2024
NPG Jeugdwerk B.V.
Koog aan de Zaan
New Power Generation (NPG) levert Specialistische Enkelvoudige jeugdzorg en ambulante zorg voor Jeugd en gezin die met enkelvoudige en meervoudige problematiek opgroeien. Behandeling voor psychosociale problematiek en somatische klachten. Kopp/Kov kinderen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Vividz
Zoekwoorden

Gedragsproblemen, hulp bij opvoeding, Autisme, LVB

03-07-2024
Vividz
Purmerend
Vividz biedt ambulante hulpverlening aan kinderen van 5 tot 18 jaar die moeite hebben om hun emoties te kunnen reguleren en / of psychische en psychiatrische problemen hebben zoals; autisme, (game)verslaving, depressie, hechting, angststoornis etc.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Verslavingsproblematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
LeerZo!
Zoekwoorden

03-07-2024
LeerZo!
Amsterdam
Praktijk voor onderwijsadvies, remedial teaching, orthopedagogiek en diagnostiek. Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren bij wie de normale ontwikkeling wordt belemmerd.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Stichting Timon
Zoekwoorden

MDTF - hulp na scheiding - pleegzorg, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

03-07-2024
Stichting Timon
Zeist
Vanuit regio Amsterdam bieden wij: pleegzorg, MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) en Ouderschap na Scheiding (ONS).
Aanmeldingen kunnen rechtstreeks worden gedaan: aanmeldingjeugdhulpamsterdam@timon.nl of 06-15240861/06-11793785
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Faalangst, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Mariska Krab
Zoekwoorden

03-07-2024
Mariska Krab
Uitgeest
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Buro Bloei
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

02-07-2024
Buro Bloei
Amsterdam
Buro Bloei is kleine en persoonlijke psychologiepraktijk in Amsterdam. Wij bieden (handelingsgerichte) diagnostiek (testen), (systeem)begeleiding, coaching en advies. Zowel particulier, als via de Jeugdwet (segment B, basis GGZ).
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
KoMee cultuursensitieve jeugdhulp
Zoekwoorden

Ambulante Jeugdhulp met een cultuur sensitieve benadering

02-07-2024
KoMee cultuursensitieve jeugdhulp
Zaanstreek-Waterland + Amsterdam & DUO gemeenten
KoMee biedt ambulante jeugdhulp met een cultuursensitieve benadering voor kinderen en gezinnen. Onze hulp richt zich op jonge kinderen, tieners en hun ouders, rekening houdend met hun specifieke leefwereld, cultuur en religie.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Bij cliŽnt thuis
Boomerangzorg B.V.
Zoekwoorden

ADHD, autisme, complex trauma, angst- dwang- stemmingsstoornissen, hoogbegaafdheid

02-07-2024
Boomerangzorg B.V.
Amsterdam
Wij bieden begeleiding mťt en zonder verblijf aan jongens tussen 13-27 jaar met gedragsproblemen. Het welzijn van het individu stellen wij voorop. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de doelgroep richting zelfregie.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Trauma, IQ, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Bij Elkaar B.V.
Zoekwoorden

Rouw, Theraplay, hechting, gezinshuis, gezinshuizen, IMH, systeemtherapie.

02-07-2024
Bij Elkaar B.V.
Amsterdam
Bij Elkaar is een jeugdhulporganisatie die ambulante gezinsgerichte jeugdhulp en (soms in combinatie) verblijf in een gezinshuis (jeugdhulp 24 uurs). Met ons team van professionals zijn we breed inzetbaar en denken we out of the box. We leveren maatwerk. We werken met een multidisciplinair team.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Foetaal Alcohol Syndroom - FAS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Trauma, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Ook in de weekenden bereikbaar
Taalhulp, stichting
Zoekwoorden

Dyslexie, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

01-07-2024
Taalhulp, stichting
Amsterdam
Stichting Taalhulp is een in dyslexie gespecialiseerde instelling, die door het NKD geaccrediteerd is. Wanneer een dyslexieverklaring wordt afgegeven dan heeft er gedegen en toetsbaar onderzoek plaatsgevonden.
5-12 jaar, Op locatie aanbieder
Psychologiepraktijk Waterland
Zoekwoorden

Autisme, angst- en dwangstoornissen

01-07-2024
Psychologiepraktijk Waterland
Monnickendam
Kleinschalige, specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk voor diagnostiek en behandeling aan kinderen van 0 t/m 17 jaar.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, IQ, Psychologisch onderzoek, Op locatie aanbieder
PsyMens B.V.
Zoekwoorden

Aandachtstekortstoornis (ADHD/ADD), Ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis (ASS), Angststoornis, Depressieve stemmingsstoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Hechtingsstoornis, Somatoforme stoornis o.a. conversiestoornis, medisch onverklaarbare pijn of ingebeelde lelijkheid, Slaapstoornis als gevolg van een psychische/psychiatrische stoornis, Tics/Gilles de la Tourette, Eetstoornis, Gedragsstoornis, Oppositioneel opstandige stoornis, Emotieregulatie- impulsbeheersingsstoornis, Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Selectief mutisme, Genderincongruentie, Genderdysforie, Infant Mental Health (IMH)

01-07-2024
PsyMens B.V.
Hilversum
PsyMens is een GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind (0-18 jaar) en de ouders/verzorgers middels onderzoek en (multidisciplinaire) behandeling van laagdrempelig advies tot complexe problematiek.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Stichting OLVG
Zoekwoorden

Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, angstproblemen, stemmingsproblemen, gedragsproblemen, slaapproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten

01-07-2024
Stichting OLVG
Amsterdam
De kinderpsychologen van het Ingeborg Douwes Centrum zijn er voor kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar met kanker, een naaste met kanker of na overlijden na kanker. Wij bieden diagnostiek en behandeling op maat. Er wordt uitsluitend gewerkt met WO en WO+ psychologen.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
NiCare Amsterdam B.V.
Zoekwoorden

Kinderen, jongeren, gezinnen, opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, diagnostiek, specialistische opvoedondersteuning, systemische begeleiding, hulp en behandeling bij scheiding, omgangsbegeleiding, schoolbegeleiding, diagnostiek, individuele behandeling, behandeling ouder-kind relatie, terug naar huis onderzoek

24-06-2024
NiCare Amsterdam B.V.
Amsterdam
NiCare is een kleinschalige praktijk die zorg biedt aan kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school van ouderen. De professionals van NiCare hebben (persoonlijke) ervaring in de jeugdzorg en voeren hun werk met veel passie uit.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Arabisch, Engels, Spaans, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Origin Thuiszorg B.V
Zoekwoorden

Begeleiding zelfredzaamheid

06-06-2024
Origin Thuiszorg B.V
Amsterdam
We bieden hulp thuis aan kinderen en jeugdigen bij wie het opgroeien niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld kinderen die door hun verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek vast dreigen te lopen op verschillende leefgebieden. Of kinderen die opgroeien in probleemgezinnen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Fundament Plus B.V.
Zoekwoorden

Crisisopvang, woonbegeleiding, dagbesteding, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

06-06-2024
Fundament Plus B.V.
Amsterdam
Gespecialiseerd in ambulante begeleiding aan jeugdigen (10 t/m 18 jaar). Die problemen ervaren met hun dagelijkse structuur, thuissituatie, gedrag, psychische klachten, agressie regulatie, eenzaamheid, weerbaarheid en overgewicht. Ons team sluit altijd aan bij de jeugdige en zijn gezin.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Unal Zorg B.V.
Zoekwoorden

Interculturele zorg, complexe en meervoudige problematiek, lvb, dubbele diagnose, psychosociale hulp, gedragsproblematiek (CGT), intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG), begeleide omgangsregeling (BOR), opvoedondersteuning, vechtscheidingen, huiselijk geweld, hulp op school, ouderbegeleiding, PRT-behandeling.

04-06-2024
Unal Zorg B.V.
Amsterdam
Multiculturele zorgaanbieder Unalzorg biedt (gespecialiseerde) ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek aan kwetsbare jeugdigen, gezinnen en volwassen met complexe en/of meervoudige hulpvragen in alle leeftijden (0-99 jaar). Veel van onze cliŽnten hebben een migratieachtergrond.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Meertalig, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Terra Mental Health
Zoekwoorden

02-05-2024
Terra Mental Health
Amsterdam
Terra Mental Health biedt transculture jeugdhulp aan. Aan jongeren met psychiatrische problemen. Wij leveren ambulante en poliklinische zorg aan de eigen leefomgeving. Samen met de jongeren stellen wij een herstelplan op en stap voor stap krijgen de jongeren steeds meer zelfstandigheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Sensa Zorg
Zoekwoorden

Jeugdzorg, cultuursensitief, jeugd, multicultureel, opvoedondersteuning, behandeling

30-04-2024
Sensa Zorg
Amsterdam
Wij zijn Sensa Zorg: een multiculturele zorginstelling voor voor jeugdigen, gezin, volwassenen en ouderen. Vanuit diverse regio`s in Nederland bieden wij vanaf 2009 specialistische hulpverlening aan die het verschil maken binnen onze culturele samenleving.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Paraat Zorg
Zoekwoorden

Begeleid wonen

23-04-2024
Stichting Paraat Zorg
Amsterdam
We richten ons op intensieve begeleiding van jongeren en (jong) volwassenen. Dus iedereen die ons nodig heeft voor passende zorg, ondersteuning en begeleiding kan bij ons terecht. De zorg die wij leveren doen wij middels begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Nabij Zorg
Zoekwoorden

jeugdzorg

16-04-2024
Nabij Zorg
Ede
Nabij Zorg weet dat het leven soms uitdagend kan zijn, vooral als jeugdigen en jongvolwassenen worstelen met opvoedings- en gezinsproblematiek. Als verwijzer heb je wellicht jongeren die onze professionele hulp en begeleiding kunnen gebruiken. Wij bieden persoonlijke en oplossingsgerichte ondersteun
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
BTSW Consultancy
Zoekwoorden

Basis GGZ (onderzoek op maat en/of behandeling), dyslexie, ambulante begeleiding

08-04-2024
BTSW Consultancy
Burg Haamstede
BTSW biedt psychologische hulpverlening binnen de Basis GGZ. Vanuit onze kennis van de sociale wetenschappen en onze ervaring op deze gebieden weten we dat mensen vaak meer kunnen bereiken dan ze denken.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Wij coachen jou
Zoekwoorden

Coaching en individuele begeleiding

03-04-2024
Wij coachen jou
Purmerend
Wij Coachen jou is een kleine sportieve zorgorganisatie bestaande uit gespecialiseerde SKJ geregistreerde zorgverleners. Onze coaches zijn er voor kwetsbare jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben op diverse leefgebieden. Wij bieden verschillende vormen van ambulante begeleiding
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
SEMMI Begeleiding & Therapie
Zoekwoorden

vaktherapie, PMT, dans- en bewegingstherapie, ervaringsgericht, emotionele stoornissen, emotionele problemen, gedragsstoornissen, gedragsproblemen, ADHD, ASS, angst, identiteit, emotieregulatie, impulscontrole, concentratie, lichaamsgericht, zelfvertrouwen, zelfbeeld, systemisch, gezinsinterventies, ouder-kind interactie, geweldloos verzet

15-03-2024
SEMMI Begeleiding & Therapie
Amsterdam
Semmi biedt ambulante jeugdhulp in de vorm van psychomotorische therapie (PMT) aan jeugdigen van 4-18 jaar en hun systeem. Problemen of stoornissen o.a. op het gebied van emotieregulatie, impulscontrole, zelfbeeld/identiteit en ouder-kind interactie kunnen wij goed behandelen. Diverse locaties.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Social Taskforce/ Kimekai coaching
Zoekwoorden

Coaching - psychomotorische hupverlening

30-01-2024
Social Taskforce/ Kimekai coaching
Zaanstad - Purmerend - Amsterdam - Waterland
Social Taskforce biedt op maat gemaakte, creatieve hulpverlening aan de jeugd (6 tot 18 jaar). STF wil dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich zullen ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen die met veel vertrouwen en kracht, de toekomst tegemoet gaan.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Canlis Nederland B.V.
Zoekwoorden

Ambulante Jeugdhulp, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

04-01-2024
Canlis Nederland B.V.
Amsterdam
CanLis biedt ambulante Jeugdhulpverlening aan kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. We hebben kennis en ervaring met systemisch werken en zijn gespecialiseerd in transculturele hulpverlening. Onze hulpverleners spreken meerdere talen.

Interculturele Jeugdhulpverlening systeem gericht
Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
Kwadrant
Zoekwoorden

22-11-2023
Kwadrant
ZAANDAM
Sinds de oprichting in 2008 biedt Psychologenpraktijk Kwadrant zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Seksueel geweld, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Praktijk voor muziektherapie, F.M. Terpstra
Zoekwoorden

vaktherapeut muziek, ruime expertise t.a.v. uiteenlopende problematiek, w.o. autisme, LVB ,trauma- hechtingsstoornissen ,interculturele vluchelingenproblematiek, psycho-sociale problematiek

01-11-2023
Praktijk voor muziektherapie, F.M. Terpstra
Amsterdam
De praktijk biedt specialistische ambulante behandeling aan kinderen en jongeren en jong/volwassenen. De behandeling is ontwikkelingsgericht. Belangrijkste kenmerk is
het non-verbale karakter.
Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Dynamic Care
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

18-10-2023
Dynamic Care
Zaandam
Dynamic Care staat voor zorg dragen van problemen waar jongeren tegenaan lopen. Als organisatie begrijpt Dynamic Care de verschillende dynamieken die daaraan ten grondslag liggen. Dynamic Care is gespecialiseerd in zorg aanbieden op maat.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag
Zoekwoorden

11-10-2023
ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag
Floor Hulskramer - Ontwikkelingsgericht Spelen
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

12-09-2023
Floor Hulskramer - Ontwikkelingsgericht Spelen
Amsterdam
Floor Hulskramer is FloorPlay specialist (ZZP) en biedt hulp aan gezinnen met kinderen met een ontwikkelingsbeperking in de thuissituatie; o.a. als er een achterstand is in de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling van het kind.
Bij cliŽnt thuis
Cordaan VG
Zoekwoorden

, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

Onbekend
Cordaan VG
Amsterdam
Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening.
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie
Zoekwoorden

segement B profielen en intensiteit

Onbekend
Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie
Amsterdam
Sipi is een jeugdhulporganisatie met een geschakeerd jeugdhulpaanbod van licht en preventief tot enkelvoudige specialistisch ondersteuning.
Sipi biedt bij hulpvraag van het gezin/jeugdige ondersteuning binnen alle segment B profielen en intensiteit.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Radicalisering, Adoptie, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
jeugd- en gezinsbeschermers, de Stichting
Zoekwoorden

Onbekend
jeugd- en gezinsbeschermers, de Stichting
Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Stichting (JBRA)
Zoekwoorden

Onbekend
Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Stichting (JBRA)
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Stichting
Zoekwoorden

Onbekend
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Stichting
Kinderpraktijk Melany
Zoekwoorden

Traumaverwerking EMDR, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

Onbekend
Kinderpraktijk Melany
Volendam
Als kinder- en jeugdtherapeut begeleid ik kinderen van 4 t/m 18 jaar met sociale-emotionele en gedragsproblemen. Een kinder- en jeugdtherapeut ondersteunt en helpt het kind bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, 0-4 jaar, 5-12 jaar
Stichting Combikracht Zaanstreek - Waterland
Zoekwoorden

Jeugdzorg met overnachting, crisisverblijf, EMDR, Ambulante begeleiding, (GZ-)psychologen/ orthopedagogen, therapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater,.

Onbekend
Stichting Combikracht Zaanstreek - Waterland
Zaandam
CombiKracht is een stevig, (cultureel) divers samenwerkingsverband van zorgaanbieders, bestaande uit De Zorgcoach, Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, Wilskracht Zorg en FamilySupporters. Wij geloven sterk dat samenwerking in de zorg de basis is om goede zorg te bieden.

Ingelogd als: