Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Selecteer kenmerk(en)

kenmerken
ADHD - ADD
Agressieproblematiek
Angst, dwang en stemmingsstoornissen
Autismespectrumstoornis - ASS
Complex trauma
Echtscheidingsproblematiek
Eerwraak
Eetstoornissen
Forensisch
Gedragsstoornissen
Hechtingsstoornissen
Hoog sensitiviteit
Hoogbegaafdheid
Huiselijk geweld - kindermishandeling
Interculterele - vluchtelingenproblematiek
Leerproblemen
Lichamelijke handicap
LVB
Meervoudige handicap
NAH
Opvoedproblematiek
Persoonlijkheidsstoornissen
Psychiatrische problematiek
Radicaliseren
Seksueel misbruik
Seksuele ontwikkelingsproblemen
Somatische onverklaarde lichamelijke klachten
Taalontwikkelstoornis - TOS
Verslavingsproblematiek
-9 mnd
0-4 jaar
5-12 jaar
13-16 jaar
17-18+
Ouder & kind
Gezinsbehandeling
Gezinsbegeleiding
Ouderschapsbeoordeling
Herstel ouder kind relatie
Observatie
Verpleegkundige zorgXiQBegrijp
Zoekwoorden

hoogbegaafd, hoogbegaafdheid, PDA (pathological demand avoidance)

18-05-2024
iQBegrijp
Meppel
iQBegrijp biedt advies, begeleiding en coaching aan (vermoedelijk) hoogbegaafde jeugdigen, hun ouders en omgeving.
Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Christelijk Instituut GGZ B.V. / In de Bres
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp (diagnostiek en behandeling) bij angst, dwang, trauma, overbelasting, autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, gezinsproblemen, opvoedingsproblemen. Wij bieden cognitieve gedragstherapie, Acceptance and commitment therapy (ACT), ADHD-groep, psycho-educatiegroep Autisme(ASS). Maatwerk!

17-05-2024
Christelijk Instituut GGZ B.V. / In de Bres
Drachten
In de Bres is een christelijke GGZ-instelling voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen, gespecialiseerd in jeugdzorg, basis GGZ en specialistische GGZ. Wij zijn een professionele, betrouwbare partner die jouw cliŽnt op weg helpt naar herstel. In de Bres is er voor jong en oud.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Herstel ouder kind relatie
Hospescoaching
Zoekwoorden

ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis, Gedragsproblemen, Hoog Sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Aandacht- en concentratieproblemen, Somatisch onverklaar, 4-18 jaar, bij client thuis, op locatie zorgaanbieder, op school. Je kunt meer dan je denkt, iedereen is leerbaar.

17-05-2024
Hospescoaching
Joure
Hospescoaching biedt een Friese wind door jeugdzorg. Anders dan anders, `aut` of the box, `aut` of the comfort zone.
We staan naast de jongere en diens ouder(s). We denken mee en voelen mee. We sluiten aan daar waar nodig, we dagen je uit daar waar kan. Het gaat erom wie JIJ bent, niet WAT jij hebt
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
HB Punt B.V.
Zoekwoorden

Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit

17-05-2024
HB Punt B.V.
Burgum
HBpunt is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp in Friesland en een samenwerking tussen zelfstandige aanbieders, die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Wij bieden hulp aan het kind en de ouder(s).Met als doel dat het hele gezin hiervan profiteert!
Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Psychologisch Centrum B.V.
Zoekwoorden

17-05-2024
Psychologisch Centrum B.V.
Leeuwarden
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
InnZorg
Zoekwoorden

17-05-2024
InnZorg
Leeuwarden
Specialistische Jeugdhulp
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Trauma behandeling (EMDR, Wright Junior), Angst- en dwang behandelingen, Oplossingsgerichte therapie, Rouwtherapie

17-05-2024
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Gezinshuis Jedidja
Zoekwoorden

17-05-2024
Gezinshuis Jedidja
Buitenpost
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
MEE Noord
Zoekwoorden

Kinderen en jongeren met en zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Ouders met of zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.

17-05-2024
MEE Noord
Leeuwarden
MEE Noord staat voor MEEdoen mogelijk maken. Samen zoeken we naar oplossingen op alle mogelijke (levens-)
gebieden, denk daarbij aan opvoeding, onderwijs, werk, dagbesteding, wonen, en/of seksualiteit. Wij ondersteunen en begeleiden mensen van alle leeftijden. We werken graag met beelden.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
`t Hummelhus Zorg op maat
Zoekwoorden

Dagbesteding, zorgopvang, logeren, individuele begeleiding, verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblematiek, opvoedondersteuning, ondersteuning en begeleiding gericht op (uitval) onderwijs.

17-05-2024
`t Hummelhus Zorg op maat
Oudehorne
`t Hummelhus Zorg op maat, is een professionele instelling en biedt dagbesteding en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Stichting Community Support
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

17-05-2024
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Kwaliteitsrijke Zorg
Zoekwoorden

17-05-2024
Kwaliteitsrijke Zorg
Rutten
Kwaliteitsrijke Zorg is een organisatie die hulp biedt aan jeugdigen met een complexe zorgvraag.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Herstel ouder kind relatie
De Buurderij
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

17-05-2024
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 13-16 jaar, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Stichting Duore
Zoekwoorden

17-05-2024
Stichting Duore
Harlingen
Vanuit Duore beiden wij specialistische begeleiding aan kinderen/jeugd met psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Waar in samenwerking met behandelaren. Wij bieden deze hulp daar waar het nodig is: thuis op school of elders.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij
Zoekwoorden

Dagopvang, Dagbesteding, Logeren, SBO

16-05-2024
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij
Fochteloo
Dagbesteding (max 7 dd. p/w) voor jeugdigen waar geen passend school aanbod voor is
Logeren voor jeugdigen met een beperking/gedragsproblematiek/moeilijke thuissituatie.
Specialistisch Buitenschoolse Opvang voor jeugdigen die niet naar reguliere BSO kunnen (1 Š 2 dd p/w)
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zoekwoorden

Systeemtherapie, ambulante begeleiding, IAG, EMDR (evt. in combinatie met boksen), PMT, speltherapie, IMH, CGT, mindfulness, paardentherapie, farmacotherapie

16-05-2024
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
CoŲperatie Dichtbij U.A.
Zoekwoorden

ambulante begeleiding, ambulante gezinsbegeleiding, ambulante ouderbegeleiding, opvoedondersteuning ouders, woonbegeleiding, groepstrainingen

16-05-2024
CoŲperatie Dichtbij U.A.
Groningen
CoŲperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en coŲperatie. Ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzpíers) en 100 zorgorganisaties zijn bij ons aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Kennis in Kracht B.V.
Zoekwoorden

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

16-05-2024
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas? Begeleiding om jongeren weer naar school te krijgen of te voorkomen dat ze uitvallen.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Zoekwoorden

16-05-2024
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Wolvega
Old Skool+ biedt specialistische dagopvang voor jeugdigen met een zorgvraag.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Mentaal Beter Cure B.V. - Mentaal Beter Leeuwarden
Zoekwoorden

Dyslexie

16-05-2024
Mentaal Beter Cure B.V. - Mentaal Beter Leeuwarden
Hilversum
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Zorg Intens BV
Zoekwoorden

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

16-05-2024
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Krollefier
Zoekwoorden

Dagopvang, dagbesteding, en logeren

16-05-2024
Krollefier
Nij Beets
Welkom bij Krollefier!
Logeerhuis Krollefier staat open voor alle kinderen en jongeren met een begeleidingsvraag, waaronder kinderen met ADHD, ADD, een stoornis in het autistisch spectrum.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum
Zoekwoorden

16-05-2024
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum
Dokkum
Ons centrum richt zich op jeugdigen en volwassenen van 0 - 70 jaar met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij klachten op het gebied van emotie en gedrag. Zie website.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Stichting A&B
Zoekwoorden

kleinschalige woonvoorziening perspectief

16-05-2024
Stichting A&B
Wijnjewoude
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Lichamelijke handicap, LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Observatie
Re-Care Zorg
Zoekwoorden

Interculturele hulpverlening, begeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf/scholing interculturele hulpverlening/ participatie en integratie

16-05-2024
Re-Care Zorg
Heerenveen
Re-Care Zorg B.V. biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en verblijf aan cliŽnten met een migratie achtergrond en aan vluchtelingen. We bieden deze begeleiding aan cliŽnten van jong tot oud met verschillende problematieken.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Opvoedproblematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Stichting het Huisgezin
Zoekwoorden

Ouder kind, jonge moeders, tienermoeders, regulier gezinshuis, gezinshuis, baby, tieners, kinderen, jongeren

16-05-2024
Stichting het Huisgezin
De Tike
Stichting Het Huisgezin is een opvangplek voor zowel jonge moeders als kinderen die door bepaalde omstandigheden (tijdelijk of definitief) niet meer thuis kunnen wonen. We willen een veilige plek bieden en hen begeleiden met liefde en stabiliteit waarbij zelfstandigheid het uiteindelijke doel is.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Stichting Alliade
Zoekwoorden

verstandelijke beperking, LVB, gedragsproblematiek, ernstig meervoudige problematiek, Hoogspecialistische jeugdhulp, Crisis, Spoed4Jeugd, Verblijf, Meeleefgezinnen, 12 min problematiek, KDC, WLZ, Jeugdwet, diagnostiek, therapie, PMT,

16-05-2024
Stichting Alliade
Heerenveen
Zorggroep Alliade bestaat uit organisaties die persoonlijke, deskundige en vernieuwende zorg, ondersteuning en behandeling bieden. Wij zijn er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Gezinsbegeleiding, Observatie, Verpleegkundige zorg
Stichting Schouder aan Schouder
Zoekwoorden

16-05-2024
Stichting Schouder aan Schouder
Assen
Schouder Aan Schouder is een christelijke zorgaanbieder die zich o.a. inzet voor jongeren (met ASS/ AD(H)D/ hechtingsproblematiek/ depressie etc.) die extra ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Observatie
Jelmer Vroom activiteiten en begeleiding
Zoekwoorden

16-05-2024
Jelmer Vroom activiteiten en begeleiding
Grou
We houden van beweging.. Dat is ook de reden dat we onze trajecten altijd vormgeven door gebruik van maken van verschillende werkvormen en activiteiten. Vaak buiten, niet altijd. Praten niet je ding? Wij doen het wel veel hoor, alleen creŽren we een context waarin dat wat vaak wat makkelijker wil!
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Observatie
AutosNomos
Zoekwoorden

Trauma, hulp aan vluchtelingkinderen, problematische gehechtheid of andere manier van informatie verwerking

16-05-2024
AutosNomos
Leeuwarden
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
GGZ Noord B.V.
Zoekwoorden

16-05-2024
GGZ Noord B.V.
Leeuwarden
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Helping Hands B.V.
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, 0-18 jaar, ambulante (gezins-)begeleiding, ťťn op ťťn begeleiding op school, ondersteuning bij de opvoeding, autisme , gedragsproblematiek,

16-05-2024
Helping Hands B.V.
Joure
Helping Hands zet zich in voor maatwerk in de zorg. We bieden begeleiding aan kinderen/jongeren, en soms ook aan hun ouders. Deze begeleiding kan ook plaatsvinden op school. We denken mee voor praktische/haalbare oplossingen, om weer zoveel mogelijk zelfstandig verder te kunnen.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum B.V.
Zoekwoorden

Ambulante ondersteuning - intensieve ambulante gezinsbehandeling - Ouderschapstaxatie intramuraal - Ouderschapsbeoordeling - Gezinsopname - Ouder - Kind - Systeemtherapie - Diagnostiek

16-05-2024
MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum B.V.
Damwald
MeiDy Therapeutisch gezinscentrum, locatie Ouder-Kind/Ambulant
Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Stichting De Kern
Zoekwoorden

16-05-2024
Stichting De Kern
Sneek
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Adrem Zorggroep
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, Diagnostiek, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Begeleide omgang Mediation, FF en jongerencoaching

16-05-2024
Adrem Zorggroep
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliŽnt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Stichting Eduzon
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp / Specialist in ASS/AD(H)D (ook WMO) / MediŽrende Levensloop Begeleiding

16-05-2024
Stichting Eduzon
Wolvega
Eduzon biedt MediŽrende Levensloop Begeleiding (MLB). MLB is voor alle leeftijden en wordt door Eduzon vooral ingezet bij ASS en AD(H)D (met diagnose of vermoeden van).
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
HS Begeleiding
Zoekwoorden

16-05-2024
HS Begeleiding
Drachten
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
LEF! Friesland
Zoekwoorden

kind- en jeugdpsychologie, diagnostiek, jeugdhulpverlening, behandeling, jongens- en meidencoaching

16-05-2024
LEF! Friesland
Sneek
Weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld? Heb je te maken met (faal)angst- of paniekklachten, sensitiviteit of prikkelgevoeligheid? Loop je vast op school? Ben je (hoog)begaafd, heb je (kenmerken van) ASS of AD(H)D? Woon je in Friesland en ben je tussen 8 en 18 jaar? Dan is LEF! er voor jou.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Bosgra Systeemdenken
Zoekwoorden

16-05-2024
Bosgra Systeemdenken
Drachten
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Echtscheidingsproblematiek, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
GGZ Santana B.V.
Zoekwoorden

GGZ Santana is een gespecialiseerde organisatie die volwassenen uit het hele land en jongeren wonend in Friesland vanaf 16 jaar met AD(H)D en/ of ASS en/of NAH en alle mogelijke comorbiditeit in een poliklinische setting behandelt.

16-05-2024
GGZ Santana B.V.
Heerenveen
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 17-18+, Ouder & kind
Marlestate
Zoekwoorden

Marlestate, Lemmer, boer, boerderij, natuur, Friesland, onderwijs, individuele begeleiding, de fryske marren, dagbesteding, rust

16-05-2024
Marlestate
Lemmer
Marlestate is een unieke locatie om geheel tot rust te komen en al je talenten te ontplooien. Wij bieden zorg in de breedste zin van het woord. Wij benaderen de deelnemers vanuit een positieve insteek waarbij succes ervaren voorop staat.
Soms is een stapje terug niet zo erg om weer vooruit te komen.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Grip op gedrag
Zoekwoorden

o.a. ADHD, ASS, depressie en angststoornissen

16-05-2024
Grip op gedrag
Steenwijk
Grip wil hulp bieden aan jongeren en volwassenen die vast gelopen zijn. Bij Grip heeft elke cliŽnt, een vaste begeleider voor het hele traject, zodat de cliŽnt weet waar hij/zij terecht kan als hij vast loopt.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 13-16 jaar, 17-18+
Buro Wis
Zoekwoorden

16-05-2024
Buro Wis
Akkrum
Begeleiding richting school of werk, ambulante begeleiding (systemisch ingericht) vanuit Jeugdwet en WMO en assertiviteitstrainingen. EMDR en running therapie. HKZ ko gecertificeerd.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Psychologenpraktijk De Vaart
Zoekwoorden

16-05-2024
Psychologenpraktijk De Vaart
Assen
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, gezinsinterventies (ambulant of op locatie), systeemtherapie, beeldende therapie, dramatherapie, EMDR, PMT en kinder-PMT. Zorg-onderwijsarrangementen. Diagnostiek. WMO begeleiding (ambulant of op locatie), levensloopbegeleiding

16-05-2024
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Sumar
Zorgpraktijk ULCO is een praktijk met vrijgevestigde zorgverleners voor jongeren en ouders met zorgvragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen. Samen zoeken we naar een passende oplossing met de jongere zelf, zijn of haar ouders en het onderwijs.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Zoekwoorden

Specialistische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding aan jeugdigen, cultureel forensische jongerenzorg en begeleiding met schoolgang

16-05-2024
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Groningen
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland en biedt in Friesland specialistische ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun ouders met een niet-Westerse achtergrond.
Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicaliseren, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Aardema thuiszorg
Zoekwoorden

16-05-2024
Aardema thuiszorg
Nieuwehorne
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechtingsstoornissen, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Zorggroep Samen
Zoekwoorden

16-05-2024
Zorggroep Samen
Drachten
Zorggroep Samen biedt ondersteuning met betrekking tot psycholoog-educatie, ontwikkeling en opvoeding. Zorggroep Samen helpt allochtonen, mensen met een stoornis of een verslaving. Hierbij kun je denken aan: LVB, multiproblemgezinnen, autisme en Bordeline. Zorggroep Samen komt bij de cliŽnt thuis
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechtingsstoornissen, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Prozorg BV / Connecting Hands
Zoekwoorden

Hoog Specialistische jeugdhulp, Specialistische jeugdhulp, Ambulante begeleiding, Dagbesteding, Behandeling, Beschermd wonen intramuraal: Intensiteit A en B en Nazorg, Beschermd wonen ambulant: Jong Thuis en ThuisBasis

16-05-2024
Prozorg BV / Connecting Hands
Leeuwarden
Wij bieden maatwerk, van mens tot mens, onvoorwaardelijk en altijd voor iedereen. Onze hulpverleners hebben de presentiebenadering als basishouding. Door er te zijn voor de cliŽnt en te werken vanuit vertrouwen, voelt de cliŽnt zich gezien en gehoord.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Jeugdhulp Friesland
Zoekwoorden

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf met behandeling, Spoed4Jeugd

15-05-2024
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie, Verpleegkundige zorg
Orthopedagogische Praktijk De Kern
Zoekwoorden

15-05-2024
Orthopedagogische Praktijk De Kern
Marum
Orthopedagogische Praktijk De Kern is een praktijk gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. Er wordt orthopedagogisch en psychologische diagnostiek, behandeling, training en advies geboden.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Stukje Bij Beetje Jongeren B.V.
Zoekwoorden

Ontwikkelingsstoornis, afwijkend sociaal gedrag, sociale kwetsbaarheid, psychische kwetsbaarheid, jeugdhulp, gedragsproblematiek, Jeugdwet, WLZ, Wmo.

15-05-2024
Stukje Bij Beetje Jongeren B.V.
Heerenveen
Stukje bij Beetje biedt dagbesteding in het voormalig Kantongerecht in Heerenveen met een kleinschalig en creatief karakter. Ook bieden wij individuele (ambulante) begeleiding in de thuissituatie en zorg op maat voor kinderen/jongeren in de regio Heerenveen.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
KTC Bolsward B.V.
Zoekwoorden

15-05-2024
KTC Bolsward B.V.
Bolsward
Gedragsstoornissen, 13-16 jaar, 17-18+
De Sinne, praktijk voor orthopedagogiek
Zoekwoorden

15-05-2024
De Sinne, praktijk voor orthopedagogiek
Beetsterzwaag
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Het reizende koffertje
Zoekwoorden

Psychologisch onderzoek, Individuele therapie, groeps- en gezinstherapie, PMT, ACT, traumatherapie, non- verbale therapievormen, Specialisme ASSen ADHD specialisme, ouder- en gezinsbegeleiding, systeemtherapie

15-05-2024
Het reizende koffertje
Harlingen
Wij zijn een middelgrote praktijk en naast psychologisch onderzoek bieden wij behandeling gericht op ervaringsgerichte vormen van behandeling en ACT. We werken systeemgericht, de aansluiting bij het gezin en onderwijs is voor ons belangrijk.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Leafs begeleiding en ondersteuning
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning/SCHIP-aanpak/hulp bij scheiding/begeleide omgang/begeleiding basisonderwijs/individuele begeleiding/Begeleiding WMO/Words and pictures/diagnostiek

15-05-2024
Leafs begeleiding en ondersteuning
Burgum
Leafs staat voor werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor jullie klaar staat wanneer jullie dit nodig hebben.

Leafs biedt onder andere : opvoedondersteuning, begeleide omgang, begeleidingbasisonderwijs, hulp bij scheiding en Words and pictures en diagnostiek
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
VOF Wadrust
Zoekwoorden

15-05-2024
VOF Wadrust
Steenwijk
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Praktijk Praght
Zoekwoorden

IMH, CGT, EMDR, ACT, Basic Trust methode, systeemtherapie, schematherapie, Sherborne beweegspel

15-05-2024
Praktijk Praght
Groningen
Praktijk Praght is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij (adoptie- en pleeg)gezinnen en het behandelen van trauma`s bij kinderen.
Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Stichting BEZINN
Zoekwoorden

WMO, JW, WLZ, Dagbesteding, Logeren, Respijtzorg, Wonen, Beschermd Wonen, Kortdurend Verblijf, Thuiswonen, Woonbegeleiding, Kleinschalige Woonvoorziening, Thuisondersteuning, Individuele Begeleiding, Ambulante Begeleiding, Dagactiviteit, Zorg, Behandeling, Zelfredzaamheid, Participatie, Meedoen, Zorg- en leertrajecten, Leer- werktrajecten

15-05-2024
Stichting BEZINN
Assen
BEZINNZorg werkt met een groot aantal zorglocaties in een groene omgeving. Vaak zijn het kleinschalige locaties, waar je terecht kunt met verschillende wensen. Eťn ding is zeker; overal is de zorg van hoge kwaliteit.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar
De StapStien
Zoekwoorden

15-05-2024
De StapStien
Dokkum
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Zoekwoorden

Individuele ondersteuning, Groepsbegeleiding, Jobcoaching, Diagnostiek & Behandeling, Ondersteuning bij Onderwijs

15-05-2024
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Hoogeveen
Scauting begeleidt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme bij wonen, werken en leren.
We bieden ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen door middel van individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding.
Autismespectrumstoornis - ASS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding
Zorgkracht 12, de Noordelijke ZorgcoŲperatie U.A.
Zoekwoorden

Kleinschalige woongroep (tot 5 bewoners) voor jongens.

15-05-2024
Zorgkracht 12, de Noordelijke ZorgcoŲperatie U.A.
Roden
Tjeenz Jeugdhulp in beweging biedt via zk12 twee kleinschalige woongroepen voor maximaal 5 jongens van 15 tot 20 jaar.
Locatie Roden
Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, 13-16 jaar
Huis Anak
Zoekwoorden

Ambulante (opvoedings)ondersteuning, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Logeren, Kortdurend verblijf, Gezinshuis, Crisisopvang. Gespecialiseerd in trauma, hechtingsproblematiek, ASS, ADHD, LVB, (v)echtscheiding en samengestelde gezinnen.

15-05-2024
Huis Anak
Oldeberkoop
Jij bent JIJ en dat is je kracht. We werken samen aan wat jij nodig bent om zelf weer verder te kunnen. We werken systeemgericht, oplossingsgericht en doen wat werkt voor jou. Nabij waar nodig en zelfstandig waar het kan.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Gezinspraktijk De Kast
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp: Complexe Scheidingen, Samengestelde Gezinnen, Autisme & Gezinsrelaties

15-05-2024
Gezinspraktijk De Kast
Wolvega
Gezinspraktijk De Kast biedt Specialistische Jeugdhulp aan gezinnen in een complexe scheiding.
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het werken met samengestelde gezinnen waar onrust heerst en met gezinnen waar de onderlinge relaties verstoord zijn doordat er autisme in het spel is.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, LVB, Opvoedproblematiek
Gewoon Happy! integratieve psychotherapie
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp plus enkelvoudige EMDR

15-05-2024
Gewoon Happy! integratieve psychotherapie
Stiens
Integratieve kinder- en jongerentherapie voor jong en oud(-ers).
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Wille (Leren Samenleven)
Zoekwoorden

15-05-2024
Wille (Leren Samenleven)
Sneek
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Zorgboerderij Veldzicht
Zoekwoorden

Logeren, Autisme, ADHD, LVB en gedragsproblematiek, op aanvraag begeleiding (tijdelijke) schoolverlaters.

15-05-2024
Zorgboerderij Veldzicht
Parrega
Zorgboerderij Veldzicht biedt logeerweekenden voor kinderen met een zorgvraag.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, Ouder & kind
Bureau Trinitas B.V.
Zoekwoorden

Bureau Trinitas is een praktijk die gezinstherapie, relatietherapie, individuele begeleiding en / of begeleiding in complexe scheidingen biedt. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten van Bureau Trinitas indien er in het gezinssysteem sprake is van: Bovenliggende ernstige psychiatrische problematiek Bovenliggende verslavingsproblematiek Actueel ernstig delinquent gedrag van kinderen Actueel delinquent gedrag van volwassenen

15-05-2024
Bureau Trinitas B.V.
Sneek
Bureau Trinitas is een praktijk die gezinstherapie, relatietherapie, individuele begeleiding en/of begeleiding in complexe scheidingen biedt. Bureau Trinitas staat bekend om het maatwerk wat we leveren gebaseerd op de hulpvraag. Geen enkel gezin is hetzelfde.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Praktijk Isemar
Zoekwoorden

NVO orthopedagoog Generalist, BIG en SKJ geregistreerd. Kind en jeugdpsycholoog i.o.

15-05-2024
Praktijk Isemar
Leeuwarden
Orthopedagogische praktijk voor diagnostiek en behandeling met evidence based methoden. Bij gedragsproblemen, leerproblemen, aandachts- concentratieprobl, hoogsensitiviteit of een `anders` verlopende ontwikkeling. Ouderbegeleiding en systemisch werken met ouders en zo nodig onderwijs is mogelijk.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
ZO!-Zorgoplossingen
Zoekwoorden

Diagnostiek & behandeling bij Problematische Gehechtheid, Adoptie gerelateerde problemen, FASD, complexe ASS, syndromale beelden. Therapeutisch opvoeden, trauma behandeling, EMDR, kindertherapie, MBT-K, ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, IAG, cognitieve functie trainingen, autisme coaching, vaardigheidstraining, medicatietherapie, schoolondersteuning.

15-05-2024
ZO!-Zorgoplossingen
Leeuwarden
Naast algemene zorgvragen rond gedrag en angst, zijn wij gespecialiseerd in Problematische Gehechtheid, complexe ASS, adoptie, FASD en syndromale beelden. Met een mix van diagnostiek, behandeling, gezinsbehandeling, ouderbegeleiding, Therapeutisch Opvoeden, training en schoolondersteuning.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
KeuningsHof BV
Zoekwoorden

dagbesteding, autisme, individuele begeleiding

15-05-2024
KeuningsHof BV
De Wilp
Zorgboerderij KeuningsHof is gelegen in de Wilp (GN).
We bieden aan jongeren uit Friesland dagbesteding en individuele begeleiding.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Expertisecentrum Stenekes
Zoekwoorden

15-05-2024
Expertisecentrum Stenekes
Sneek
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Praktijk Yinnar
Zoekwoorden

-Faalangst en andere angstklachten -Gepest zijn of worden -ADHD/PDDnos -Problemen rondom scheiding -Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen -Burnout -Depressiviteit -Gezinsproblemen

15-05-2024
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliŽnt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Team050
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding; begeleiding ter voorkoming van thuiszitters; praktische ondersteuning zo thuis mogelijk; ontlasten van de gezinssituatie;

15-05-2024
Team050
Groningen
Bij Team050 bieden we laagdrempelige, doelgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden zoals (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Stichting Cerato
Zoekwoorden

Individuele behandeling en/of begeleiding, systeemtherapie, dagbesteding voor HB, groepstherapie, diagnostiek

15-05-2024
Stichting Cerato
Drachten
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
DIEN Zorg B.V.
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, gezinsbehandeling IAG, opvoedondersteuning, kindercoaching, 1 op 1 begeleiding, (v)echtscheidingsproblematiek

15-05-2024
DIEN Zorg B.V.
Heerenveen
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Stichting Amigo
Zoekwoorden

Kleinschalige woonvoorziening, logeerzorg

15-05-2024
Stichting Amigo
Drachten
Stichting Amigo biedt verblijf (binnen een kleinschalige woonvoorziening en logeergroepen) aan jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Traumacentrum Friesland B.V.
Zoekwoorden

Traumabehandeling, trauma, jeugd, GGZ, diagnostiek, angst, EMDR, Exposure, dagbehandeling, Ambulant, Kinderen, Jeugd, SGGZ

15-05-2024
Traumacentrum Friesland B.V.
Steggerda
Traumabehandeling voor kinderen en volwassenen. Bij ons centrum geven we vrijwel alle denkbare traumabehandelingen (EMDR, Exposure, IE, Creatieve traumatherapie, TCGT, NET etc)
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Observatie
Welzijnscentrum voor Mens en Paard Klein Hermana
Zoekwoorden

Individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, Trauma en hechtingsproblematiek, paardencoaching, psychotherapie, orthomoleculair, sport, bewegen, gezondheid

15-05-2024
Welzijnscentrum voor Mens en Paard Klein Hermana
Minnertsga
Klein Hermana biedt ondersteuning, begeleiding en training op het gebied van zorg en welzijn voor kinderen, jongeren en volwassenen die een hulpvraag hebben op fysiek, mentaal of psychosociaal vlak.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Zwat Werkplaats B.V.
Zoekwoorden

Dagbesteding +

15-05-2024
Zwat Werkplaats B.V.
Drachten
Dagbesteding met techniek
LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 13-16 jaar, 17-18+
Praktijk Parachute
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp; Ouderbegeleiding; CGT; ACT; Weerbaarheidtraining; Ondersteuning bij gedrag- en ontwikkelingsproblematiek; ASS/ AD(H)D

15-05-2024
Praktijk Parachute
Heerenveen
Praktijk voor Kindertherapie , Ouder coaching en Weerbaarheid trainingen.
Specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen/ jongeren tussen 4-23 jaar.
Ook wanneer er sprake is van ontwikkelingsstoornissen (ASS,ADHD, MCDD..) en/ of een LVB.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Herstel ouder kind relatie
Psychologenpraktijk Drachten
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz (vrijgevestigd)

15-05-2024
Psychologenpraktijk Drachten
Drachten
De Psychologenpraktijk Drachten biedt psychologische zorg/GGZ voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Wanneer u bij ons in zorg wordt genomen, is uw ondersteuningsbehoefte leidend. We maken samen een plan op maat. Er wordt met u en/of uw kind bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Corsel B.V. (Buitengewoon)
Zoekwoorden

15-05-2024
Corsel B.V. (Buitengewoon)
Veenklooster
Interrupsie B.V.
Zoekwoorden

Oplossingsgericht en systeemgericht: rouw en verlies / trauma (-gerelateerd) / opvoedingsondersteuning (aan huis) / zingeving / coaching

15-05-2024
Interrupsie B.V.
Leeuwarden
- Oplossingsgericht Rouw- en verliesbegeleiding (systemisch en individueel,ook traumagerelateerd).
- KIES-coaching groep/individueel
- Opvoedingsondersteuning (aan huis)

ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, NAH, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Dagbesteding en logeren De Tuorrebout
Zoekwoorden

Dagbesteding (jong) volwassenen en wonen + weekend opvang jeugd

15-05-2024
Dagbesteding en logeren De Tuorrebout
Menaam
Dagbesteding (Wurkpleats Menaam) Leeftijd 17+ tot 65 jaar. Diverse binnen en buiten werkzaamheden in de computer techniek, houtwerkplaats, cadeauwinkel, tuin met dierenweide, kaarsenmakerij.
ADHD - ADD, Leerproblemen, LVB, NAH, 13-16 jaar, 17-18+
Stichting De Driestroom
Zoekwoorden

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

15-05-2024
Stichting De Driestroom
Elst (gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Observatie
Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslan
Zoekwoorden

Dagbesteding. Daginvulling. Onderwijs. Beroepsvorming. Ontwikkeling. Scholing. Educatie.

15-05-2024
Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslan
Leeuwarden
Het vormgeven van programma`s voor jeugdigen die niet in staat zijn om naar school te gaan.
Jeugdhulp waarbij getracht wordt onderwijs te behouden (onder verantwoordelijkheid van een school of vanuit een landelijke project).
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
De Duizendpoot
Zoekwoorden

Thuisbegeleiding aan jong en oud gespecialiseerd in ondersteunen begeleiden vam personen met een autisme spectrum stoornis (ASS)

15-05-2024
De Duizendpoot
Haulerwijk
De Duizendpoot een professionele organisatie/onderneming die een veelzijdig palet aan mogelijkheden biedt om kwetsbare mensen te ondersteunen
Autismespectrumstoornis - ASS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Kindercoachpraktijk Sneek B.V.
Zoekwoorden

15-05-2024
Kindercoachpraktijk Sneek B.V.
Sneek
Kortdurend en werken vanuit de oplossing niet vanuit het probleem. Een kind is immers geen probleemkind, een kind heeft een probleem.
 Speerpunten zijn: Samen, preventief, eigen kracht, effectief en laagdrempelig.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
De Bamboe
Zoekwoorden

Specialistische hulpverlening, Vaktherapie Drama, Integratieve kindertherapie, Psychomotorische therapie (PMT), Affect regulerende therapie, EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Diagnostiek, Gezinshulpverlening (IAG), Psycho-educatie, Triple P, SoVa training, Dagbesteding, Begeleiding, ASS, LVB

15-05-2024
De Bamboe
Franeker
De BamBoe is een zorgaanbieder met oog voor kwaliteit. Onze betrokken en eigentijdse werkwijze heeft zich in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld tot een organisatie met een brede expertise op het gebied van (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening en daarnaast dagbesteding.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Lifemaster B.V.
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, LVB, educatieve dagbesteding, ontwikkelingsgerichte dagbesteding, voortijdig schoolverlaters, thuiszitters, beeldende therapie, coaching, counseling,

15-05-2024
Lifemaster B.V.
Leeuwarden
Lifemaster biedt vanuit vier locaties in Leeuwarden routes dagbesteding, dagstructuur, begeleiding, werkervaring, participatie, re-integratie, activering en zorgateliers op maat voor jongeren vanaf 15 jaar.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Psychiatrische problematiek
DDapper
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie(CGT), Trauma behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Psycho-educatie, ACT (Acceptence en commitment therapy, Emotie regulatie therapie (ERT), Vaktherapie Beeldend, Animal assisted interventions

15-05-2024
DDapper
Tytsjerk
DDapper is een praktijk voor oplossingsgerichte en ervaringsgerichte therapie, coaching en begeleiding gericht op herstel, stabiliseren en leren omgaan met probleem in het leven. Om dit te kunnen realiseren maakt DDapper gebruik van een breed en uniek aanbod aan interventies.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Herstel ouder kind relatie, Observatie
ProTalent B.V.
Zoekwoorden

15-05-2024
ProTalent B.V.
Groningen
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
reBUILD Coaching
Zoekwoorden

adoptie, beperking, ambulant, gezinscoaching, financiŽn, werk, opleiding, verslaving

15-05-2024
reBUILD Coaching
Drachten
Wij bieden ambulante begeleiding aan jongeren en gezinnen die een enkelvoudige of complexe hulpvraag hebben op het gebied van opvoeden, werken, financiŽn, opleiding, beperking, rouw of adoptie. Ook als je een GGZ-traject hebt afgerond en dat wil toepassen in je eigen leven, zijn wij beschikbaar.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Slimmerik B.V.
Zoekwoorden

ASS (Autismespectrumstoornis)/ IAG/ Licentiehouder Geef me de 5/ Systemisch/ Diagnostiek & Behandeling/Ambulante ouder- en of individuele ondersteuning/ Maatjesgroepen/ Gezinsondersteuning/ Dagbehandeling voor thuiszittende kinderen & jongeren/

15-05-2024
Slimmerik B.V.
Leeuwarden
Slimmerik biedt in Friesland specialistische begeleiding, behandeling en diagnostiek aan kinderen & jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (Autismespectrumstoornis) of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende problematiek. We werken hierbij altijd systeemgericht.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Horizon Begeleiding BV
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapeutische begeleiding, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

15-05-2024
Horizon Begeleiding BV
Leeuwarden
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding, Observatie
Omega Groep BV
Zoekwoorden

Ambulante (gezins-)begeleiding en behandeling; Enkelvoudige en meervoudige problematiek; ASS; ADHD-ADD; Hechtingsproblematiek; Psychiatrische problematiek; Psychische kwetsbaarheid; Normaal-/Hoogbegaafdheid; LVB; Begeleide Omgang; Systeemgericht; Contextuele benadering; Diagnostiek; Vaktherapie; Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); Houvast-methode; Geef me de 5;

15-05-2024
Omega Groep BV
Zwolle
ĎHet gaat om wie je bent.í Deze zin loopt als een rode draad door alle lagen van onze organisatie. Het staat voor erkenning van ieder individu binnen Omega Groep. Of je nu cliŽnt of medewerker bent; wij zien jou en alles wat je met je meebrengt. En daar passen we onze zorg en bedrijfsvoering op aan.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Soarch Ynset B.V.
Zoekwoorden

Diagnostiek, autisme, AD(H)D, angststoornissen, (sociaal)-emotionele stoornissen, stemmingsklachten, (complexe) gedragsstoornissen en (v)echtscheidingen, OekraÔense vluchtelingen, BGGZ, SGGZ, Trauma, weerbaarheid, Sociale vaardigheid, Opvoedondersteuning

15-05-2024
Soarch Ynset B.V.
Heerenveen
Syzorgt biedt (specialistische) jeugd GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders.
Syzorgt richt zich op kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek of een ontwikkelingsstoornis.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Cuidate Jeugd
Zoekwoorden

Eetstoornissen

15-05-2024
Cuidate Jeugd
Zwolle
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Eetstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Cedin Zorg BV
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz

15-05-2024
Cedin Zorg BV
Drachten
Cedin begeleidt en behandelt kinderen van 0-18 jaar met milde tot complexe problemen. In ons werk staat de driehoek kind gezin & school centraal.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Kinderpraktijk Flex
Zoekwoorden

15-05-2024
Kinderpraktijk Flex
Jubbega
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, Opvoedproblematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding -Diagnostiek - Ouderschapsbeoordeling - Begeleiding bij een omgangsregeling - Specialistische jeugdhulp.

15-05-2024
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Drachten
Feel biedt begeleiding en diagnostiek aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De begeleiding is gericht op milde tot zeer complexe hulpvragen gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Wij werken altijd systeemgericht.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
SpatiePlus B.V.
Zoekwoorden

Jeugdwet & Wmo & WLZ

14-05-2024
SpatiePlus B.V.
Heerenveen
Voor jongeren vanaf 17 jaar die niet meer thuis of in een andere gezinsvorm kunnen wonen, bieden wij een beschermde woonomgeving. De focus ligt op de doelgroep 18-/18+, waar met kamertraining in zelfstandige setting de jongeren worden voorbereid op de volgende meer zelfstandige stap (o.a. BW 18+).
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, 17-18+
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding en pleegzorg

14-05-2024
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden specialistische ambulante jeugdhulp (10 voor toekomst, Kort & Krachtig, Stabiel en Kinder- en Jeugdcoaching) en (netwerk) pleegzorg vanuit een integrale en herstel gerichte aanpak in de gehele provincie Friesland (inclusief de wadden eilanden).
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zoekwoorden

Dyslexiezorg, dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen, dyscalculie onderzoek en behandeling, spelling- en begrijpend lezen cursussen, trainingen onderwijs

14-05-2024
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Leeuwarden
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Leerproblemen, 5-12 jaar
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zoekwoorden

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH, specialistische jeugdhulp JGGZ

14-05-2024
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
JA Opvoedadvies
Zoekwoorden

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

14-05-2024
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
AGB code 98098825
Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Stichting Datsja
Zoekwoorden

Dagopvang

14-05-2024
Stichting Datsja
Sneek
Stichting Datsja biedt individuele ondersteuning en dagactiviteiten of een combinatie hiervan aan, aan jongeren en jongvolwassen in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar. Datsja is een laagdrempelige organisatie die ondersteuning biedt op gebied van scholing, werk, persoonlijk en/of sociaal vlak.
13-16 jaar, 17-18+
Yvonne Medema Psychosociale- en pedagogische hulpverlening
Zoekwoorden

Opvoeding, verbinding, contextuele hulpverlening, maatwerk

14-05-2024
Yvonne Medema Psychosociale- en pedagogische hulpverlening
Dokkum
Ik werk vanuit het principe volgen-aansluiten - begeleiden.Psychosociale- en pedagogische begeleiding is er voor kinderen, jongeren en ouders met of zonder beperking. CliŽnten kunnen bij mij terecht met vragen op het gebied van opvoeding en/ of sociaal, gedrag en emotioneel gebied.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Zoekwoorden

Holistisch energetische therapie, hechtingproblematiek, psychosociale problematiek, therapautisch centrum

14-05-2024
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Oudega
Athenahoeve biedt woontrajecten en heeft een therapeutisch centrum. Een waardevolle combinatie, omdat je hier rust vindt en tegelijkertijd aan jezelf kunt werken. Op deze plek leer je ontspannen. Daardoor kom je dichter bij jezelf.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Wolfert in Context
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbehandeling, IAG, MDFT, EFT, diagnostiek, scheiding en omgang, ervarend leren, oudertraining geweldloos verzet en verbindend gezag, maatwerk

14-05-2024
Wolfert in Context
Sneek
Actief in `de domeinen Specialistische Jeugdzorg en residentieel Gezinsverblijf levert therapeutisch gezinscentrum Wolfert in Context (Leeuwarden, Drachten, Sneek) behandeling, diagnostiek en therapie aan jeugdigen en hun gezinnen met hun netwerk vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

Verstandelijke beperking, LVG, EMB,

14-05-2024
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt ambulante ondersteuning aan gezinnen en/ of ondersteuning aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, LVB, Meervoudige handicap, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding
Cosis
Zoekwoorden

Gezinsondersteuning, KDC, Gezinshuis, Ouder Kind Huis

14-05-2024
Cosis
Assen
Cosis helpt mensen met een verstandelijke beperking grip te krijgen op hun leven.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, -9 mnd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Stichting Zorginitiatief de Bosk
Zoekwoorden

Jeugdzorg, logeren, dagbesteding, schoolvervangend traject, buitenschoolse begeleiding, PMT

14-05-2024
Stichting Zorginitiatief de Bosk
Harkema
Zorginitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling (oa. PMT) en begeleiding voor jongeren en kinderen bij wie het leven niet vanzelf gaat. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn en de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in een warme en veilige omgeving.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie, Verpleegkundige zorg
Comfortzorg Contract BV
Zoekwoorden

Gezinsondersteuning - Structurerende Begeleiding - Omgangsbegeleiding - RegieThuis - Psycho-educatie - Ouderschap in beeld

14-05-2024
Comfortzorg Contract BV
Heerenveen
Comfortzorg biedt specialistische jeugdhulp in de vorm van Ambulante Begeleiding en Behandeling voor Jeugd en Gezin. Dit doen we in de provincie Friesland en deels in provincies Groningen en Drenthe. Wij staan bekend om een zorgvuldige intake om te komen tot een passend advies en traject.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
William Schrikker Gezinsvormen
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

14-05-2024
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, Seksuele ontwikkelingsproblemen, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
In-Menz
Zoekwoorden

Systemisch, Beeldende vaktherapie, jongenscoaching, Scheiding/ complexe scheiding, Schip aanpak, Opvoedondersteuning, diagnostiek (Handelingsgerichte), schoolse vraagstukken, Pesten

14-05-2024
In-Menz
Bolsward
Specialististische jeugdhulp /JeugdBeeldend/Jongenscoaching/Speltherapie/Systemisch/Scheiding/complexe scheiding Relatie problematiek/geweldloos verzet/non verbale therapie
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
MoleMann Mental Health
Zoekwoorden

13-05-2024
MoleMann Mental Health
Heerenveen
Samen werken aan herstel!
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Accare
Zoekwoorden

Evidence based diagnostiek en behandeling op het gebied van ontwikkelings-, angst-, stemmingsproblemen, (complex) trauma, tics en dwang, agressie, schoolverzuim en schoolpoli, eetstoornissen, SOLK, FJP, team JIP; Jong kind In Perspectief, IAG, systeemtherapie, PRT, PMT, RGT.

13-05-2024
Accare
Drachten
Accare biedt (hoog)specialistische poliklinische en ambulante begeleiding en behandeling bij jongeren tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Kijk Vooruit B.V.
Zoekwoorden

Individuele begeleiding, (systemische)gezinsbegeleiding, Intensive ambulante begeleiding (IAG) , Rots en watertraining, CGT, PMT, Diagnostiek en Schoolbegeleiding

13-05-2024
Kijk Vooruit B.V.
Drachten
Kijk Vooruit biedt begeleiding op maat. Flexibel in te zetten daar waar de hulp vraag is. Van licht tot zware problematiek
Aanbod: Individuele begeleiding, (systemische)gezinsbegeleiding, Intensive ambulante begeleiding (IAG) , Rots en watertraining, CGT, PMT, Diagnostiek en Schoolbegeleiding

ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Jong-en-Aut
Zoekwoorden

Autisme, wonen

13-05-2024
Jong-en-Aut
Twijzelerheide
Jong-en-Aut biedt 4 plaatsen voor jeugdigen met een AutismeSpectrumStoornis (ASS) tussen de 12 en 16 jaar en gemiddeld iQ. Binnen Jong-en-Aut werken jeugdzorgwerkers samen met de gedragswetenschapper. Jong-en-Aut heeft zich gespecialiseerd in het omgaan met autismespectrumstoornis.
Autismespectrumstoornis - ASS, 13-16 jaar
De Hoofdtrainer B.V.
Zoekwoorden

Sociale vaardigheden, agressie regulatie, omgaan met emoties, conflicthantering, delictgedrag, risicovolle vrienden, multi probleem, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, training.

13-05-2024
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk-West
De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies gericht op het vergroten van sociale en cognitieve vaardigheden. Wij trainen jongeren en jongvolwassenen (+/_ 8 tm 27 jaar) die door een tekort aan vaardigheden vastlopen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 13-16 jaar, 17-18+
OCRN
Zoekwoorden

IMH, Systeemtherapie, SPV, IAG, EMDR (o.a. prť-verbaal trauma), PMT, Kinderpsychiatrische Didactische Behandeling, Speltherapie, CGT, Farmacotherapie

13-05-2024
OCRN
Leeuwarden
OCRN Leeuwarden biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 Ė 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s)
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Molendrift
Zoekwoorden

Gemiddelde clienttevredenheid 2021: 8,9

13-05-2024
Molendrift
Groningen
Molendrift is een specialistische instelling voor ambulante ggz voor jeugd en gezin. Het aanbod omvat de volle breedte en zwaarte van de gedragsproblematiek en is ook geschikt voor jongeren met LVB. We hebben een wachttijd op basis van urgentie. Bij hoge urgentie is de wachttijd kort.

ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Quatrebras Gezinsgericht Wonen
Zoekwoorden

13-05-2024
Quatrebras Gezinsgericht Wonen
Noardburgum
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Zorggroep de Stellingwerven B.V.
Zoekwoorden

Psychomotorische therapie (PMT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Video-hometraining, Opvoedingsondersteuning, KIES coach, maatjesproject, omgangsregeling, psycho-educatie

13-05-2024
Zorggroep de Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zoekwoorden

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

13-05-2024
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Saul
Zoekwoorden

IAG - Intensieve gezinsbehandeling - Begeleide omgang- observatietraject - GGZ - Diagnostiek - Individuele Behandeling - Eetproblematiek - Onderwijs - Complexe (v)echtscheiding - CGT - EMDR - ARFID - Autisme - ADHD

13-05-2024
Saul
Joure
Wij zijn SAUL, een systemische jeugd-ggz en jeugdhulp aanbieder actief vanuit onze locaties in Joure, Drachten en Leeuwarden. Wij zijn actief in de volgende doelgroepen: gezinscasuÔstiek, jeugd-ggz en eetproblematiek. We werken vanuit Geweldloos Verzet met IAG, CGT en EMDR als basis.


ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
It Foartou
Zoekwoorden

Kindercoach, Karaktercoaching, Kindertolk, Sneek

10-05-2024
It Foartou
Sneek
It Foartou: coaching met kennis, inzicht en intuÔtie
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
pYnter!
Zoekwoorden

10-05-2024
pYnter!
Buitenpost
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Vivere Coaching B.V.
Zoekwoorden

ASS, ADD, ADHD, PMT, Rots en water, begeleiding, coaching, dagopvang, dagbesteding, praktijkcertificaten, opleiding

08-05-2024
Vivere Coaching B.V.
Wolvega
Durf te leven, zoals je leven is bedoeld.
We zijn er voor iedereen, van alle leeftijden. Dus ook voor kinderen, jongeren en hun ouders. We denken niet in hokjes. Iedere keer opnieuw, kijken we wat er nodig is.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
INTER-PSY
Zoekwoorden

GGZ, specialistische jeugdhulp, diagnostiek en behandeling, Expertise Team Jonge Kind(ETJK), FASD polikliniek.

07-05-2024
INTER-PSY
Oosterwolde
INTER-PSY is een GGZ-instelling met verschillende vestigingen Friesland en Groningen. INTER-PSY biedt geestelijke gezondheidszorg in de vorm van diagnostiek en behandeling aan infants, kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische klachten.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Zorgboerderij Berne Wille
Zoekwoorden

07-05-2024
Zorgboerderij Berne Wille
Tzum
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Psychologenpraktijk Zuidwest
Zoekwoorden

Kinderen-& Jeugd, jong volwassenen, volwassenen en ouderen

06-05-2024
Psychologenpraktijk Zuidwest
Bolsward
Psychologenpraktijk ZuidWest is een kleinschalige praktijk die hulp biedt aan kinderen en volwassenen met lichte tot milde klachten. We kenmerken ons als een praktijk met korte wachtlijsten en vlotte afhandeling van onderzoeken. EfficiŽnte behandelingen: zo kort als het kan, zo lang als het moet.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Pento
Zoekwoorden

Ernstige Dyslexie (ED)

06-05-2024
Pento
Leeuwarden
Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.
Gedragsstoornissen, Leerproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar
Kindertherapie de Bron
Zoekwoorden

specialistische jeugdhulp, integratieve psychotherapie, verlies/rouwverwerking, kind/jongerenhulp tot 18 jaar en ouderbegeleiding, vanaf sept. 2022 EMDR voor kind en jongere en christelijke hulpverlening

03-05-2024
Kindertherapie de Bron
Lemmer
Integratieve Kindertherapie is een kortdurende effectieve behandelvorm die zich richt op de belevingswereld van de cliŽnt, de relaties binnen het gezin en relaties in de buitenwereld. De cliŽnt staat centraal en de therapeut sluit aan op zijn/haar specifieke situatie en mogelijkheden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Therapeutische Zorginstelling De Oase
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, Diagnostiek, IAG, ADHD, ADD, ODD, ASS, LVB, hechtingsproblematiek

03-05-2024
Therapeutische Zorginstelling De Oase
Follega
De Oase biedt beschermd wonen aan jeugdigen van 8 tot 18 jaar met internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. De jeugdigen hebben veelal een indicatie zoals ADHD, ADD, ODD, ASS, LVB, hechtingsproblematiek. Voor een traject met terug keer naar huis wordt IAG ingezet. Diagnostiek
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Observatie
Praktijk Pyretta
Zoekwoorden

enkelvoudige-en meervoudige problematiek, huilbaby`s, ADHD en ADD, EMDR, hechtingsproblematiek, opvoed- opgroei problematiek, systemisch werken, ouderbegeleiding, begeleiding op school

03-05-2024
Praktijk Pyretta
Heerenveen
Praktijk Pyretta biedt therapeutische begeleiding aan Kind & Gezin in de leeftijd van 0 -18 jaar, zowel op locatie als bij het gezin thuis en/of bij het kind op school .
ADHD - ADD, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding

03-05-2024
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Zorgboerderij Op `e Romte
Zoekwoorden

ASS, FASD, LVB, Ontwikkelingsachterstand

02-05-2024
Zorgboerderij Op `e Romte
Allingawier
Specialistische jeugdhulp. Kleinschalige professionele dagbesteding, logeeropvang en begeleiding bij onderwijs-zorgtrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met een zorgvraag. Gespecialiseerd in ASS en FASD
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Fier
Zoekwoorden

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, mensenhandel, loverboyproblematiek, vroegkinderlijke traumatisering, hechtingsproblematiek, systeemtherapie, EMDR, CGT, Klinische opname, Jeugdhulp voor asielzoekers en statushouders

02-05-2024
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin CliŽnten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Praktijk BINT
Zoekwoorden

jeugdhulp, ambulant, systemisch, diagnostiek, ass, ad(h)d, hechtingsproblematiek, stemming, ouder- en gezinsbegeleiding, rouw

02-05-2024
Praktijk BINT
Leeuwarden
Wij bieden psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ambulante systeemgerichte hulp voor gezinnen.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Lichamelijke handicap, LVB, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Netwerk Psychologen B.V.
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, behandeling, diagnostiek, begeleiding, ondersteuning, uitdagingen omtrent opvoeding, puber/school problemen

02-05-2024
Netwerk Psychologen B.V.
Leeuwarden
Voor kinderen en jeugd hebben we een breed behandel/hulpaanbod. Door nauw samen te werken met andere deskundigen (ambulante werkers, zorgboerderijen, pmt-ers, systeemtherapeuten, psychiater, etc) kunnen we bijna elke vraag aan. Diagnostisch onderzoek valt daar ook onder.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Dotinga State Zorg B.V.
Zoekwoorden

01-05-2024
Dotinga State Zorg B.V.
Marsum
Dotinga State Zorg is een woonvoorziening met twee woongroepen gesitueerd in een verbouwde boerderij. Dotinga State Zorg biedt hulp aan kinderen die een veilig thuis nodig hebben en waar zij zich kunnen ontwikkelingen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Observatie
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Zoekwoorden

01-05-2024
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Leeuwarden
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Opvoedproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Kijk mij
Zoekwoorden

01-05-2024
Kijk mij
Nijland
Wij bieden dagbesteding in combinatie met pmt gerelateerde werkvormen voor kinderen en jongeren met een sociaal emotionele- of gedragsproblemen.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding, Observatie
Stichting Yorneo
Zoekwoorden

Opvoedings- en ontwikkelingsvraagstuk-ken

01-05-2024
Stichting Yorneo
Assen (tijdelijk adres)
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie, Verpleegkundige zorg
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp - GGz Gezondheidszorg JGGz

01-05-2024
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Groningen
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zet zich binnen het Jeugdhulplandschap in voor jeugdigen tot 24 jaar die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving.
Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding
Yes We Can Clinics
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

01-05-2024
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, Gezinsbehandeling
Synaeda PMC B.V. / CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Zoekwoorden

25-04-2024
Synaeda PMC B.V. / CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Buitenpost
CAGGB is een compacte specialistische ggz-instelling, HKZ-gecertificeerd. Ons team ziet circa 1200 patiŽnten op jaarbasis, hiervan is circa 40% kind of jongere. Wij bieden zorg aan mensen uit Friesland, Groningen en Drenthe. CAGGB is per 30-09-2023 gefuseerd met Synaeda PMC B.V.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Stichting J.P. van den Bent
Zoekwoorden

Begeleiding

23-04-2024
Stichting J.P. van den Bent
Deventer
Ieder mens wil zon leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen.

ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie
Zoekwoorden

(Hoog)specialistische zorg (S-GGZ en Specialistische Jeugdhulp) Terugplaatsing na uithuisplaatsing, Toegebracht letsel, ouderschapsverstoting, vechtscheiding, bouwen in contact, EMDR, PMT, Sherborne, IMH, Simular but different, intergenerationele problematiek, oplossingsgericht werken

22-04-2024
GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie
Beilen
GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie is het landelijk experticecentrum voor Gezinshereniging, ouderschapsbehandeling en ouderschapsbeoordeling. Voor gezinnen met meervoudige problematiek
Multidisciplinaire behandeling. Ambulant en klinisch
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Praktijk de Switch
Zoekwoorden

22-04-2024
Praktijk de Switch
Harlingen
Praktijk de Switch zorgt ervoor dat jongeren en ouders weer regie kunnen pakken over hun angsten, blokkades en trauma`s.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Opvoedproblematiek, Seksueel misbruik, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Pedagogische Praktijk Marum
Zoekwoorden

20-04-2024
Pedagogische Praktijk Marum
Marum
Opvoeden een Kunst biedt laagdrempelige professionele hulp op maat, waarbij betrokkenheid en respectvol handelen voorop staat.
Opvoeden een Kunst biedt hulp en geeft begeleiding en advies aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0- 23 jaar, hun ouders en/of school.
Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
KieN B.V.
Zoekwoorden

18-04-2024
KieN B.V.
Sneek
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
EquiGens
Zoekwoorden

vroegkinderlijk trauma, complex trauma, hechtingsproblematiek, complexe problematiek. Traumasensitief, verbinden, lichaamsgericht.

17-04-2024
EquiGens
Luinjeberd
EquiGens is een kleinschalige woonvoorziening die zich richt zich op jongeren (15-23) met traumatische geschiedenis, psychisch lijden en bijkomende gedragsproblematiek.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
GGZ Friesland
Zoekwoorden

Diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen, angst en stemming, dwang, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen. Crisiszorg in de vorm van verblijf kliniek en IHT. FACT-zorg.

16-04-2024
GGZ Friesland
Leeuwarden
`𝑲𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕 𝒋𝒆 𝒌𝒂𝒏`, dat is de slogan van Kinnik. Dit zijn wij. Betrokken, bevlogen en belangstellend. Kinnik is een tweedelijns kind- en jeugd-ggz-instelling die veel maatwerk levert. We hebben oog voor de complexe ontwikkeling van het kind of jongere, maar ook voor de ouders.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
s Heeren Loo Zorggroep
Zoekwoorden

16-04-2024
s Heeren Loo Zorggroep
Amersfoort
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, LVB, Meervoudige handicap, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zoekwoorden

ED, behandeling, diagnostiek, JGGZ

16-04-2024
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Leerproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Care Forward Noord B.V.
Zoekwoorden

Ambulante hulpverlening, specialistische jeugdhulp, IAG, interculturele hulpverlening, migratie-achtergrond, jeugdzorgprofessionals, begeleide omgang, opvoedondersteuning, Signs of Safety

15-04-2024
Care Forward Noord B.V.
Groningen
In de maatschappij krijgen we steeds meer te maken met diversiteit. Ook in de hulpverlening komen we steeds vaker verschillende culturen tegen en dat vraagt om een passende aanpak. Care Forward biedt interculturele hulpverlening. De jeugdprofessionals hanteren een cultuursensitieve werkwijze.
Agressieproblematiek, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Zorgboerderij Butengewoan
Zoekwoorden

05-04-2024
Zorgboerderij Butengewoan
De Wilgen
Wij bieden dagbesteding aan kinderen en jongeren met een beperking. Dit op een mooie plek met ruimte, rust en regelmaat.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Gezinsbegeleiding, Observatie
Mereo
Zoekwoorden

Doofheid, slechthorendheid, echtscheidingsproblematiek, observatie

03-04-2024
Mereo
Groningen
Mereo biedt systeemgericht hulpverlening in de vorm van kortdurende intensieve gezinsopnames (van 5 dagen). De gezinsopnames zijn geschikt voor het verbeteren van het opvoed- en opgroeiklimaat in gezinnen met een brede hulpvraag. Ook biedt Mereo observatie met betrekking tot ouderschapscapacitieten.
Echtscheidingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Pi-groep Zorg B.V.
Zoekwoorden

18-03-2024
Pi-groep Zorg B.V.
Drachten
De Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie voor mensen met een psychische aandoening. Wij bieden thuisbegeleiding, dagbesteding en beschermd wonen vanuit de Wmo, GGZ-behandeling en Jeugdhulp in Friesland, Drenthe, Groningen en Flevoland.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 17-18+
Dag- en Zorgboerderij Jeltehof
Zoekwoorden

04-03-2024
Dag- en Zorgboerderij Jeltehof
Hommerts
Onze Jeltehof biedt dagbesteding aan volwassenen en specialistische jeugdhulp aan jeugdigen.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Timpaan Onderwijs B.V.
Zoekwoorden

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Timpaan Onderwijs B.V.
Gorredijk
Vanuit Timpaan Onderwijs BV richten wij ons op optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij middels diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen en training van professionals.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Basishuis B.V.
Zoekwoorden

Basishuis B.V.
Foarut
Zoekwoorden

Foarut
Noardburgum