Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Wonen
Ernstige Dyslexie
Pleegzorg
Crisis
3Noord
Open3Milieu
Jeugdhulp Plus
Landelijk Transitie Arrangement

 X

U heeft gezocht op:

Friesland
Stichting Community Support
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

24-04-2024
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Saul
Zoekwoorden

IAG - Intensieve gezinsbehandeling - Begeleide omgang- observatietraject - GGZ - Diagnostiek - Individuele Behandeling - Eetproblematiek - Onderwijs - Complexe (v)echtscheiding - CGT - EMDR - ARFID - Autisme - ADHD

24-04-2024
Saul
Joure
Wij zijn SAUL, een systemische jeugd-ggz en jeugdhulp aanbieder actief vanuit onze locaties in Joure, Drachten en Leeuwarden. Wij zijn actief in de volgende doelgroepen: gezinscasuïstiek, jeugd-ggz en eetproblematiek. We werken vanuit Geweldloos Verzet met IAG, CGT en EMDR als basis.


ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Pento
Zoekwoorden

Ernstige Dyslexie (ED)

24-04-2024
Pento
Leeuwarden
Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.
Gedragsstoornissen, Leerproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zoekwoorden

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

24-04-2024
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
OCRN
Zoekwoorden

IMH, Systeemtherapie, SPV, IAG, EMDR (o.a. pré-verbaal trauma), PMT, Kinderpsychiatrische Didactische Behandeling, Speltherapie, CGT, Farmacotherapie

24-04-2024
OCRN
Leeuwarden
OCRN Leeuwarden biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 – 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s)
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Bureau Trinitas B.V.
Zoekwoorden

Bureau Trinitas is een praktijk die gezinstherapie, relatietherapie, individuele begeleiding en / of begeleiding in complexe scheidingen biedt. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten van Bureau Trinitas indien er in het gezinssysteem sprake is van: Bovenliggende ernstige psychiatrische problematiek Bovenliggende verslavingsproblematiek Actueel ernstig delinquent gedrag van kinderen Actueel delinquent gedrag van volwassenen

24-04-2024
Bureau Trinitas B.V.
Sneek
Bureau Trinitas is een praktijk die gezinstherapie, relatietherapie, individuele begeleiding en/of begeleiding in complexe scheidingen biedt. Bureau Trinitas staat bekend om het maatwerk wat we leveren gebaseerd op de hulpvraag. Geen enkel gezin is hetzelfde.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
De Buurderij
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

24-04-2024
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 13-16 jaar, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Praktijk Yinnar
Zoekwoorden

-Faalangst en andere angstklachten -Gepest zijn of worden -ADHD/PDDnos -Problemen rondom scheiding -Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen -Burnout -Depressiviteit -Gezinsproblemen

23-04-2024
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliënt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Zoekwoorden

23-04-2024
CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Buitenpost
CAGGB is een compacte specialistische ggz-instelling, HKZ-gecertificeerd. Ons team ziet circa 1200 patiënten op jaarbasis, hiervan is circa 50% kind of jongere. Wij bieden zorg aan mensen uit Friesland, Groningen en Drenthe.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
INTER-PSY
Zoekwoorden

GGZ, specialistische jeugdhulp, diagnostiek en behandeling, Expertise Team Jonge Kind(ETJK), FASD polikliniek.

23-04-2024
INTER-PSY
Oosterwolde
INTER-PSY is een GGZ-instelling met verschillende vestigingen Friesland en Groningen. INTER-PSY biedt geestelijke gezondheidszorg in de vorm van diagnostiek en behandeling aan infants, kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische klachten.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Slimmerik B.V.
Zoekwoorden

ASS (Autismespectrumstoornis)/ IAG/ Licentiehouder Geef me de 5/ Systemisch/ Diagnostiek & Behandeling/Ambulante ouder- en of individuele ondersteuning/ Maatjesgroepen/ Gezinsondersteuning/ Dagbehandeling voor thuiszittende kinderen & jongeren/

23-04-2024
Slimmerik B.V.
Leeuwarden
Slimmerik biedt in Friesland specialistische begeleiding, behandeling en diagnostiek aan kinderen & jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (Autismespectrumstoornis) of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende problematiek. We werken hierbij altijd systeemgericht.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Stichting Schouder aan Schouder
Zoekwoorden

23-04-2024
Stichting Schouder aan Schouder
Assen
Schouder Aan Schouder is een christelijke zorgaanbieder die zich o.a. inzet voor jongeren (met ASS/ AD(H)D/ hechtingsproblematiek/ depressie etc.) die extra ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Observatie
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding Diagnostiek Ouderschapsbeoordeling Begeleiding bij een omgangsregeling

23-04-2024
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Drachten
Feel biedt begeleiding en diagnostiek aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De begeleiding is gericht op milde tot zeer complexe hulpvragen gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Wij werken altijd systeemgericht.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Zorggroep de Stellingwerven B.V.
Zoekwoorden

Psychomotorische therapie (PMT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Video-hometraining, Opvoedingsondersteuning, KIES coach, maatjesproject, omgangsregeling, psycho-educatie

23-04-2024
Zorggroep de Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Zoekwoorden

Holistisch energetische therapie, hechtingproblematiek, psychosociale problematiek, therapautisch centrum

23-04-2024
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Oudega
Athenahoeve biedt woontrajecten en heeft een therapeutisch centrum. Een waardevolle combinatie, omdat je hier rust vindt en tegelijkertijd aan jezelf kunt werken. Op deze plek leer je ontspannen. Daardoor kom je dichter bij jezelf.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

Verstandelijke beperking, LVG, EMB,

23-04-2024
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt ambulante ondersteuning aan gezinnen en/ of ondersteuning aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, LVB, Meervoudige handicap, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding
Stichting J.P. van den Bent
Zoekwoorden

Begeleiding

23-04-2024
Stichting J.P. van den Bent
Deventer
Ieder mens wil zon leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen.

ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Zoekwoorden

23-04-2024
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Wolvega
Old Skool+ biedt specialistische dagopvang voor jeugdigen met een zorgvraag.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding en pleegzorg

23-04-2024
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden specialistische ambulante jeugdhulp (10 voor toekomst, Kort & Krachtig, Stabiel en Kinder- en Jeugdcoaching) en (netwerk) pleegzorg vanuit een integrale en herstel gerichte aanpak in de gehele provincie Friesland (inclusief de wadden eilanden).
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding
Yvonne Medema Psychosociale- en pedagogische hulpverlening
Zoekwoorden

Opvoeding, verbinding, contextuele hulpverlening, maatwerk

22-04-2024
Yvonne Medema Psychosociale- en pedagogische hulpverlening
Dokkum
Ik werk vanuit het principe volgen-aansluiten - begeleiden.Psychosociale- en pedagogische begeleiding is er voor kinderen, jongeren en ouders met of zonder beperking. Cliënten kunnen bij mij terecht met vragen op het gebied van opvoeding en/ of sociaal, gedrag en emotioneel gebied.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind