Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg
Verblijf

 U heeft gezocht op: FrieslandJeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf me
Meer weergeven

02-10-2023
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Stichting Eduzon
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp / Specialist in ASS/AD(H)D (ook WMO) / MediŽrende Levensloop Begeleiding

02-10-2023
Stichting Eduzon
Wolvega
Eduzon biedt MediŽrende Levensloop Begeleiding (MLB). MLB is voor alle leeftijden en wordt door Eduzon vooral ingezet bij ASS en AD(H)D (met diagnose of vermoeden van).
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

02-10-2023
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH, specialistische jeugdhulp JGGZ

02-10-2023
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
Horizon begeleiding
Zorg labels

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

02-10-2023
Horizon begeleiding
Assen
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
Niet actief in:
Soarch Ynset B.V.
Zorg labels

Diagnostiek, autisme, AD(H)D, angststoornissen, (sociaal)-emotionele stoornissen, stemmingsklachten, (complexe) gedragsstoornissen en (v)echtscheidingen, OekraÔense vluchtelingen, BGGZ, SGGZ, Trauma, weerbaarheid, Sociale vaardigheid, Opvoedondersteu
Meer weergeven

02-10-2023
Soarch Ynset B.V.
Heerenveen
Syzorgt biedt (specialistische) jeugd GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders.
Syzorgt richt zich op kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek of een ontwikkelingsstoornis.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Stichting Schouder aan Schouder
Zorg labels

02-10-2023
Stichting Schouder aan Schouder
Assen
Schouder Aan Schouder is een christelijke zorgaanbieder die zich o.a. inzet voor jongeren (met ASS/ AD(H)D/ hechtingsproblematiek/ depressie etc.) die extra ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.
Niet actief in: De Fryske Marren, Ameland, Harlingen, Noardeast-Fryslan, Schiermonnikoog, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Vlieland, Heerenveen, Weststellingwerf
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Zorg labels

Psycho-educatie; training `van BASIS naar BRUG` ; ABA; Geef me de vijf; TEACCH; TOM; VIPP-AUTI; Muziektherapie; Ik Puber; Begeleid leren; Thuisbegeleiding; Levensloopbegeleiding (WMO)

02-10-2023
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Harlingen
Specialistische ambulante hulpverlening voor Jeugd (en WMO) bij ASS problematiek; Testen; Specifieke opvoed- en gezinsondersteuning; Individuele begeleiding jeugd en volwassenen;
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Leafs begeleiding en ondersteuning
Zorg labels

Opvoedondersteuning/SCHIP-aanpak/hulp bij scheiding/begeleide omgang/begeleiding basisonderwijs/individuele begeleiding/Begeleiding WMO/Words and pictures/diagnostiek

02-10-2023
Leafs begeleiding en ondersteuning
Burgum
Leafs staat voor werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor jullie klaar staat wanneer jullie dit nodig hebben.

Leafs biedt onder andere : opvoedondersteuning, begeleide omgang, begeleidingbasisonderwijs, hulp bij scheiding en Words and pictures en diagnostiek
Niet actief in:
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Zorg labels

Individuele ondersteuning, Groepsbegeleiding, Jobcoaching, Diagnostiek & Behandeling, Ondersteuning bij Onderwijs

02-10-2023
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Hoogeveen
AutismeScauting ondersteunt normaal-begaafde tot hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, werken en leren
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Zorg labels

02-10-2023
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
De Hoofdtrainer B.V.
Zorg labels

Sociale vaardigheden, agressie regulatie, omgaan met emoties, conflicthantering, delictgedrag, risicovolle vrienden, multi probleem, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, training.

02-10-2023
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk-West
De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies gericht op het vergroten van sociale en cognitieve vaardigheden. Wij trainen jongeren en jongvolwassenen (+/_ 8 tm 27 jaar) die door een tekort aan vaardigheden vastlopen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp - GGz Gezondheidszorg JGGz

02-10-2023
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Groningen
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zet zich binnen het Jeugdhulplandschap in voor jeugdigen tot 24 jaar die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving.
Niet actief in:
De Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

02-10-2023
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Kennis in Kracht B.V.
Zorg labels

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

02-10-2023
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas? Begeleiding om jongeren weer in beweging te krijgen, naar school of in een veilige omgeving.
Niet actief in:
Molendrift
Zorg labels

Gemiddelde clienttevredenheid 2021: 8,9

02-10-2023
Molendrift
Groningen
Molendrift is een specialistische instelling voor ambulante ggz voor jeugd en gezin. Het aanbod omvat de volle breedte en zwaarte van de gedragsproblematiek en is ook geschikt voor jongeren met LVB. We hebben een wachttijd op basis van urgentie. Bij hoge urgentie is de wachttijd kort.

Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Cedin Zorg BV
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz

02-10-2023
Cedin Zorg BV
Drachten
Cedin begeleidt en behandelt kinderen van 0-18 jaar met milde tot complexe problemen. In ons werk staat de driehoek kind Ė gezin Ė school centraal.
Niet actief in:
Gezinshuis Jedidja
Zorg labels

02-10-2023
Gezinshuis Jedidja
Buitenpost
Niet actief in:
Iter Solutions
Zorg labels

KIES, EMDR (enkelvoudige problematiek), hulpverlening met paarden, Teken je gesprek, KIE, ik werk vanuit de presentiebenadering.

02-10-2023
Iter Solutions
Harlingen
Als social worker bied ik In Harlingen hulpverlening met behulp van paarden. Ik werk en woon op een boerderij alwaar wij 7 paarden en pony`s hebben. Daarnaast heb ik een praktijkruimte. Bij het werken met kinderen kijk ik altijd naar het gehele systeem.
Niet actief in:
Hanwurk
Zorg labels

30-09-2023
Hanwurk
Joure
Niet actief in:
Stichting Phusis
Zorg labels

29-09-2023
Stichting Phusis
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
De Dowetil
Zorg labels

Logeren Crisisopvang Buitenschoolse opvang Woensdagmiddag begeleiding

29-09-2023
De Dowetil
Zwagerbosch
Ons logeerhuis is bedoeld als opvang om in huiselijke kring respectvol en ontspannen met elkaar om te gaan. Onze doelgroep bestaat uit meisjes tot 25 jaar met een beperking. Ouders en verzorgers worden even ontlast en kunnen op deze manier op adem komen.
Niet actief in:
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Zorg labels

Specialistische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding aan jeugdigen, cultureel forensische jongerenzorg en begeleiding met schoolgang

29-09-2023
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Groningen
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland en biedt in Friesland specialistische ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun ouders met een niet-Westerse achtergrond.
Niet actief in:
Stichting Zorglandgoed Mirre
Zorg labels

29-09-2023
Stichting Zorglandgoed Mirre
Valthe
Niet actief in:
De StapStien
Zorg labels

29-09-2023
De StapStien
Dokkum
Niet actief in:
Pedagogische Praktijk Marum
Zorg labels

28-09-2023
Pedagogische Praktijk Marum
Marum
www.opvoedeneenkunst.nl
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

Systeemtherapie, ambulante begeleiding, IAG, EMDR (evt. in combinatie met boksen), PMT, speltherapie, IMH, CGT, mindfulness, paardentherapie, farmacotherapie

28-09-2023
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

28-09-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Mereo
Zorg labels

Doofheid, slechthorendheid, echtscheidingsproblematiek, observatie

28-09-2023
Mereo
Groningen
Mereo biedt systeemgericht hulpverlening in de vorm van kortdurende intensieve gezinsopnames (van 5 dagen). De gezinsopnames zijn geschikt voor het verbeteren van het opvoed- en opgroeiklimaat in gezinnen met een brede hulpvraag. Ook biedt Mereo observatie met betrekking tot ouderschapscapacitieten.
Niet actief in:
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

28-09-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Niet actief in:
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, gezinsinterventies (ambulant of op locatie), systeemtherapie, beeldende therapie, dramatherapie, EMDR, PMT en kinder-PMT. Zorg-onderwijsarrangementen. Diagnostiek. WMO begeleiding
Meer weergeven

28-09-2023
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Sumar
Zorgpraktijk ULCO is een praktijk met vrijgevestigde zorgverleners voor jongeren en ouders met zorgvragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen. Samen zoeken we naar een passende oplossing met de jongere zelf, zijn of haar ouders en het onderwijs.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Zorg labels

28-09-2023
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Leeuwarden
Niet actief in:
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Zorg labels

28-09-2023
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Nes (Ameland)
toSolve is de praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie van Marjolijn Besterveld, gevestigd in Nes, Ameland. Tevens verzorgt toSolve sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zorg labels

Dyslexiezorg, dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen, dyscalculie onderzoek en behandeling, spelling- en begrijpend lezen cursussen, trainingen onderwijs

27-09-2023
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Leeuwarden
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Niet actief in:
Slimmerik B.V.
Zorg labels

ASS (Autismespectrumstoornis)/ IAG/ Licentiehouder Geef me de 5/ Systemisch/ Ambulante ouder- en of individuele ondersteuning/ Maatjesgroepen/ Diagnostiek & Behandeling/ Gezinsondersteuning/ Dagbehandeling voor thuiszittende kinderen & jongeren/

27-09-2023
Slimmerik B.V.
Leeuwarden
Slimmerik biedt in Friesland Specialistische Jeugdhulp (Specialistische begeleiding, behandeling en diagnostiek) aan kinderen & jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (Autismespectrumstoornis) of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende diagnoses. Wij hebben altijd een systeemgerichte aanpak.
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

27-09-2023
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Kijk Vooruit B.V.
Zorg labels

27-09-2023
Kijk Vooruit B.V.
Drachten
Specialist in ASS, LVB en (v)echtscheidingen.
Kijk Vooruit biedt begeleiding op maat. Flexibel in te zetten daar waar de hulp vraag is. Van licht tot zware problematiek
Aanbod: Schoolbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding (systemisch) en Rots en watertraining.
Niet actief in:
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

WMO, Jeugd, Wlz, FZ

27-09-2023
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, arbeidsreintegratie en buurtwerk voor mensen met vaak meerdere problemen.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Christelijk Instituut GGZ B.V. / In de Bres
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp (diagnostiek en behandeling) bij angst, dwang, trauma, overbelasting, autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, gezinsproblemen, opvoedingsproblemen. Wij bieden cognitieve gedragstherapie, Acceptance and commitment therapy (ACT
Meer weergeven

27-09-2023
Christelijk Instituut GGZ B.V. / In de Bres
Drachten
In de Bres is een christelijke GGZ-instelling voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen, gespecialiseerd in jeugdzorg, basis GGZ en specialistische GGZ. Wij zijn een professionele, betrouwbare partner die jouw cliŽnt op weg helpt naar herstel. In de Bres is er voor jong en oud.
Niet actief in:
GGZ Friesland
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen, angst en stemming, dwang, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen. Crisiszorg in de vorm van verblijf kliniek en IHT. FACT-zorg.

27-09-2023
GGZ Friesland
Leeuwarden
`𝑲𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕 𝒋𝒆 𝒌𝒂𝒏`, dat is de slogan van Kinnik. Dit zijn wij. Betrokken, bevlogen en belangstellend. Kinnik is een tweedelijns kind- en jeugd-ggz-instelling die veel maatwerk levert. We hebben oog voor de complexe ontwikkeling van het kind of jongere, maar ook voor de ouders.
Niet actief in:
Stichting De Zijlen
Zorg labels

LVG, MVB, EMB, EVB, verstandelijke beperking

26-09-2023
Stichting De Zijlen
Tolbert
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kindertherapie de Bron
Zorg labels

specialistische jeugdhulp, integratieve psychotherapie, verlies/rouwverwerking, kind/jongerenhulp tot 18 jaar en ouderbegeleiding, vanaf sept. 2022 EMDR voor kind en jongere en christelijke hulpverlening

26-09-2023
Kindertherapie de Bron
Lemmer
Integratieve Kindertherapie is een kortdurende effectieve behandelvorm die zich richt op de belevingswereld van de cliŽnt, de relaties binnen het gezin en relaties in de buitenwereld. De cliŽnt staat centraal en de therapeut sluit aan op zijn/haar specifieke situatie en mogelijkheden.
Niet actief in:
Psychologenpraktijk De Vaart
Zorg labels

26-09-2023
Psychologenpraktijk De Vaart
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

26-09-2023
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Trauma behandeling (EMDR, Wright Junior), Angst- en dwang behandelingen, Oplossingsgerichte therapie, Rouwtherapie

26-09-2023
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
INTER-PSY
Zorg labels

26-09-2023
INTER-PSY
Groningen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
KTC Bolsward B.V.
Zorg labels

Kamertrainingscentrum. 15 t/m 23 jaar JW/ mbt WMO betreft alleen bij de gemeente Subwest Fryslan

25-09-2023
KTC Bolsward B.V.
Bolsward
KTC Bolsward vangt jongeren tussen de 15 en 23 jaar op en ondersteunt en begeleidt ze naar zelfstandige participatie in de samenleving. Dit gebeurt door het creŽren van een gestructureerde omgeving waarin zij zich op sociaal-emotioneel en praktisch gebied kunnen ontwikkelen.
Niet actief in:
Timpaan Onderwijs B.V.
Zorg labels

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

25-09-2023
Timpaan Onderwijs B.V.
Gorredijk
Vanuit Timpaan Onderwijs BV richten wij ons op optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij middels diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen en training van professionals.
Niet actief in:
Stichting De Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

25-09-2023
Stichting De Driestroom
Elst (gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Niet actief in:
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum
Zorg labels

25-09-2023
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum
Dokkum
Ons centrum richt zich op jeugdigen en volwassenen van 0 - 70 jaar met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij klachten op het gebied van emotie en gedrag. Zie website.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan